Nyhetsarkiv

Tar in ungdomar direkt från gatan

Genom att ta in arbetslösa ungdomar som avlastar undersköterskorna gör Region Skåne ett försök att omfördela arbetsuppgifterna och förändra bemannings­mixen på avdelningarna i sjuksköterskebristens spår.

– Det har på sätt och vis blivit ett slags återinförande av vårdbiträdet, säger Gudrun Berggren som är HR-chef på SUS i Malmö och Lund – ett av de sjukhus där ungdomsmedarbetare har prövats inom Region Skåne.

Hon beskriver ungdomsmedarbetarnas roll som en hjälpande hand med bara precis de arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till vården.

Det kan handla om att tvätta sängar, ordna frukost till patienterna, sköta enklare administration, gå och hämta ett glas vatten, eller springa med prover till laboratoriet. Sådant som även den utan minsta vårdutbildning kan klara.

– De fungerar som ett slags servicemedarbetare som avlastar undersköter­skorna så att de i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna och som i förlängningen kan leda till en omfördelning av arbetsuppgifter och en förändring av bemanningsmixen när det är en så stor brist på sjuksköterskor som det är i dag. Det blir ett slags smörjmedel för vården, säger Gudrun Berggren.

Arbetsmarknadsprojekt

Men det var som ett politiskt initierat­ arbetsmarknadsprojekt det hela började för två år sedan, berättar hon. Tanken var att mellan 300-400 arbetslösa ungdomar skulle tas emot ute i verksamheterna varje år. Där skulle de få anställning med specialavtal under fyra månader för att få struktur på sina liv och kunna skaffa sig referenser och arbetslivserfarenhet.

– Men då har vi samtidigt sett att de har varit väldigt uppskattade och behövda ute i vården och hur de har kunnat minska stressen för den ordinarie personalen. Det är klart att vi har haft några enstaka ungdomsmedarbetare som absolut inte har fungerat och då har vi fått avbryta anställningen, men de allra flesta har klarat det här jättebra.

Så för sjukhusens del har det varit långt ifrån en uppoffring att ta emot ungdomarna, menar Gudrun Berggren. I stället har man sett hur stort behovet av en annan avlastande yrkeskategori är ute på avdelningarna. Och som arbetsgivare hoppas man även att ungdomarna ska inspireras till att satsa på en framtida karriär inom vården genom att få prova på hur det är att vara anställd ute i verksamheten.

Avlastning

– I sommar har vi även valt att vidare­utveckla det här och ge några av ungdomarna jobb som patientstöd och då framför allt de som håller på att vidare­utbilda sig inom något vårdyrke som till exempel undersköterska, sjuksköterska eller läkare. Vi ser det både som en avlastning och som ett sätt att bygga en relation till dem inför kommande anställningar.

Och framöver tittar man på olika koncept kring hur man skulle kunna införa servicemedarbetare som ett permanent inslag inom region Skåne, berättar Gudrun Berggren.

– Vi ser att det är lyckat och att det funkar. Kanske är en ny yrkesgrupp som arbetar med vårdnära service på väg in i vården.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera