Nyhetsarkiv

Region Skåne har etablerat strokelinje i Förenade Arabemiraten

Nu under hösten har Region Skåne etablerat strokesjukvård vid det offentliga sjukhuset Sheikh Khalifa Medical City i Ajman, ett emirat norr om Dubai i Förenade Arabemiraten. – Vi erbjuder nu den direkta strokelinjen som vi från början kom in och började jobba med där, berättar Jesper Petersson, verksamhetschef för neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus. Nyligen genomförde man även den första trombolysen vid sjukhuset.

Initiativet kom från början från sjukhuset i Ajman, som tog kontakt med Region Skånes bolag Skåne för att få hjälp med att utveckla sjukhusets strokesjukvård enligt svensk modell.

Projektet, som började som en förstudie förra året, resulterade i ett nytt avtal som trädde i kraft i januari i år. I praktiken innebär det att ett team av neurologer, rehabpersonal och sjuksköterskor från Region Skåne med hjälp av Skåne Care håller i utbildningsmoduler och några veckor per år utbildar personal (på engelska) på plats på sjukhuset i Ajman.

Generellt är strokesjukvården vid offentliga sjukhus i Ajman i Förenade Arabemiraten praktiskt taget obefintlig, enligt Mikael Rosén, vd vid vårdbolaget Skåne Care, som ägs av Region Skåne.

– Strokepatienter får komma dit i egen bil, de få kanske en albyl och får sedan vila, säger han.

Nu under hösten har man via samarbetet med Region Skåne kommit en bra bit på väg i att etablera sjukhusets strokesjukvård, berättar Jesper Petersson, verksamhetschef för neurologi, Skånes universitetssjukhus, som själv deltagit i strokesjukvårdsteamet i Ajman.

– Nu kan man erbjuda den direkta strokelinjen på sjukhuset, den vi i början jobbade för att etablera, säger han till Sjukhusläkaren.

Har ni sett några konkreta resultat av arbetet ännu?

– Nej, det är ännu i sin linda. Men nu prioriterar de stroke på ett annat sätt på sjukhuset, de patienterna får nu mer uppmärksamhet på deras akutmottagning.

Vad är det specifikt med den svenska strokesjukvården som man vill implementera där?

– Här satsar vi till exempel på akut logistik, och börjar redan i ambulansen att knyta ihop ambulans med akut direktspår, sen har vi en hög grad av övervakning de första 24 timmarna, säger Jesper Petersson.

För att få en effektiv strokeenhet krävs ett välorganiserat team med specialister från olika områden. Vid sjukhuset i Ajman vill Region Skåne etablera en strokebehandling där man så tidigt som möjligt i behandlingsprocessen genom exempelvis trombolys kan genomföra nödvändig behandling av påverkade kärl.

För någon vecka sedan kunde man även genomföra den första trombolysen vid sjukhuset i Ajman- tidigare fanns inte tillräckligt utbildade sjuksköterskor som exempelvis hade lärt sig hur man övervakar en strokepatient, menar Jesper Petersson, som var en av dem som för omkring 15 år sedan var med och byggde upp strokesjukvården i Skåne.

– Samma resa som vi gjorde under flera år, ska de vid sjukhuset i Ajman göra på ett eller ett par år, säger han.

Hur kommer denna vårdexport sjukvården i Region Skåne till del?

– Det vi har sett är att detta har gett personal ett lyft. I början var det ett litet gäng entusiaster, andra var lite tveksamma inför att åka dit. Nu har det blivit en kö av läkare och sjuksköterskor som anmält sig frivilligt för att vara en del av teamet. Personalen uppskattar att dela med sig av sin kunskap och detta kan hjälpa oss att strukturera vår egen strokesjukvård, säger Jesper Petersson.

Den intäkt som Region Skåne får av utbytet kommer i sin tur sjukvården i Skåne till del, menar han.

Finns det något som ni kan lära av sjukhuset i Ajman?

– Ja, vi har diskuterat det. De är väldigt intresserade och förhåller sig öppet och lyhört inför nya behandlingsmetoder. Det finns en nybyggaranda som är kul att möta. Vid sjukhuset arbetar läkare från många olika länder, som exempelvis Italien och Pakistan.

Känner du några tveksamheter inför denna form av utbyte med en diktatur?

– Vi träffar vanliga människor som sysslar med vanlig sjukvård, så det känns helt ok.

Det handlar om att överföra kunskap och det är ju bättre att man i landet lägger pengar på att hjälpa folk än på andra saker, resonerar Jesper Petersson.

Vården i Förenade Arabemiraten är trots allt förhållandevis jämlik, menar han.

– Ingen vägras akut vård och även gästarbetare får vård om de exempelvis drabbas av hjärtinfarkt. När det gäller nästa steg i vårdkedjan kan det däremot bli mindre jämlikt.

Jesper Petersson, verksamhetschef neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes Universitetssjukhus.

Brottas de med liknande problem som i Sverige; brist på vårdplatser och vårdpersonal?

– Nja, de brottas med en brist på neurologer. Men de har andra finansiella muskler att till exempel ta in läkare och sjuksköterskor från andra länder, också i och med att man där har engelska som sjukvårdsspråk, säger Jesper Petersson.

Generellt är det lätt att få dit kirurger, däremot svårare att få dit de specialistläkare inom stroke som man vill ha, menar han.

– De har en högre omsättning av specialister än vi. Ofta jobbar specialistläkarna där i 4-5 år som utländska läkare och sedan far de hem. Det blir lite av en månlandning varje gång, säger Jesper Petersson.

Skånes utbyte med sjukhuset i Ajman pågår även under nästa år.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera