Nyhetsarkiv

Region Skåne förutsätter att problemen ska lösas

På Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) förutsätter man att Samariten ska lösa sina problem med ambulansernas handbromsar – men om det utvecklas till en fara för patienterna kommer man att agera.

– Ambulanser av det här märket används ju på många andra håll, både i Sverige och utomlands, och eftersom det fungerar i andra verksamheter förutsätter vi att även problemen här ska gå att lösa, säger Poul Kongstad som är enhetschef på Region Skånes Prehospitala enhet.

Han berättar att han för en kontinuerlig dialog med företrädare för Samariten kring de avvikelser som har rapporterats om ambulanser som har rullat okontrollerat men att man som huvudman inte har rätt att lägga sig i vilket märke på bilar som leverantören använder sig av.

– Det står leverantören fritt att skaffa ett fordon som de anser lämpligt. Det är en viktig del i den fria konkurrensen att det ska finnas en valmöjlighet på det området. I våra avtal beskrivs vilken medicinsk utrustning och vilka vårdmöjligheter som ska finnas i ambulanserna men arbetsmiljön och val av fordon ansvarar arbetsgivaren själv för.

Men givetvis finns det också en patientsäkerhetsaspekt av om ambulanser skulle börja rulla utan kontroll under pågående vård, anser Poul Kongstad. Därför följer ambulansläkarna på Skånes Prehospitala enhet utvecklingen noga, berättar han.

– Vi har till exempel haft problem tidigare med en leverantör som körde med fordon som hade gått mer än 40 000 mil. Då bedömde vi att det varken var säkert för arbetsmiljön eller patienten och då krävde vi åtgärder. Vi har ett övergripande ansvar för de leverantörer som har avtal med oss, men så här långt är det arbetsgivaren som är ansvarig när det gäller Samaritens ambulanser och deras funktion.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera