Nyhetsarkiv

Regeringsförklaringen: sjukförsäkringen ska ses över

– Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta, sa Reinfeldt.

Utöver den tidigare höjningen av statsbidraget till kommuner och landsting aviserade han ett tillfälligt tillskott på tre miljarder kronor för år 2011 till sjukvård, omsorg och verksamheter för barn och unga.

– En av Sveriges viktigaste välfärdsutmaningar är att säkerställa att vi har en rättvis och jämlik sjukvård. Därför införs en patientlag. En nationell satsning görs för att öka patientsäkerheten och korta väntetiderna på landets akutmottagningar. Vårdgarantin ska stegvis skärpas och arbetet med att få bort vårdköerna fortsätta.

Reinfeldt pekade särskilt ut vården i livets slutskede och samverkan mellan kommuner och landsting i vården av multisjuka äldre som särskilt viktiga områden under mandatperioden. Däremot kommenterade han inte andra sjukvårdspolitiska frågor som varit aktuella i valrörelsen, som behovet av en bred överenskommelse om sjukvårdens långsiktiga finansiering och ett utökat vårdval.

Tidigare sjukförsäkringsminister Christina Husmark Persson ersätts av Ulf Kristersson (M), tidigare socialborgarråd i Stockholms stad. Göran Hägglund (KD) fortsätter som socialminister. Jan Björklund (FP) tar över forskningsfrågorna efter Tobias Krantz.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera