Nyhetsarkiv

Regeringen utreder stärkt meddelarskydd för privatanställda

I Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet skriver justitieminister Beatrice Ask att utredningen i första hand ska se över meddelarskyddet för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet som vård, skola och omsorg.

”Att det finns goda möjligheter att avslöja missförhållanden i sådan verksamhet som erbjuder medborgarna välfärdstjänster är grundläggande för att allmänheten ska hysa förtroende för kvaliteten i välfärden och för hur skattebetalarnas pengar används.”, skriver justitieministern.

Beskedet om utredningen har mottagits positivt både av fackliga organisationer med medlemmar i offentlig sektor och av privata aktörer inom vård och omsorg, som Vårdföretagarna och skolkoncernen Academedia.

Enligt utredningsdirektivet ska utredaren bland annat särskilt utreda om ett stärkt meddelarskydd för anställda även ska gälla inhyrd personal och konsulter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera