Nyhetsarkiv

Regeringen söker annan styrmodell än NPM

Den nya regeringen vill stärka professionerna i den offentliga sektorn och hitta nya styrmodeller. Ansatsen välkomnas av Sjukhusläkarna.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har tagit initiativet till att hitta ”en ny styrning av välfärden – bortom NPM”, det vill säga New Public Management, en styrmodell hämtad från näringslivet. Modellen har fått mycket kritik för att inte fungera i offentlig verksamhet där den anses ha ökat administrationen och försvagat yrkesgruppernas roller och möjlighet att använda sin kompetens.

I regeringens nedröstade budget föreslogs en miljard kronor för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården bland annat genom minskad administrativ börda och mer tid för patienterna.  Karin Båtelson, ordförande i fack- och yrkesföreningen Sjukhusläkarna och vice ordförande i Läkarförbundet, är positiv till att arbetet går vidare trots att budgeten röstades ned.

– Det är bra att diskussionerna fortsätter trots att det är osäkert hur det blir med professionsmiljarden. Att det nu är civilministern som tar upp det här betyder att även finansdepartementet är med på tankegångarna och att frågan drivs på bred front. Då kan det kanske bli en förändring, säger hon.

För att få kunskap om och förslag till en ny styrning av välfärden, arrangerar Ardalan Shekarabi under våren en serie kunskapsseminarier runt om i landet med forskare, fackförbund och arbetsgivare.

– Vi måste helt enkelt börja lite på kompetensen hos de anställda. För dem som jobbar i offentlig sektor kommer det att innebära en större frihet, men också större ansvar, skrev Ardalan Shekarabi i en debattartikel i Svenska Dagbladet i början av veckan, som en avspark för seminarieserien.

– Det är positivt om man återigen kan börja lita till professionens yrkesetik och kompetens när det gäller att skapa en effektiv vård, säger Karin Båtelson.

NPM kan vara en användbar metod när det handlar om mindre väldefinierade åtgärder men ju mer komplext desto mer hänsyn måste tas till helheten, betonar hon.

– Det finns en övertro på att man kan hitta det perfekta styrsystemet som ska passa för all vård medan det i verkligheten behövs olika styr- och ersättningssystem beroende på vilken verksamhet som utförs.

I fredags hölls ett kunskapsseminarium i Lund där bland andra före detta ordförande i Läkaresällskapet, Peter Friberg, och representanter för Sveriges Kommuner och Landsting deltog. Seminariet kommer under dagen att läggas ut på den sajt som samlar all information om regeringens satsning ”Ny styrning av välfärden”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera