Nyhetsarkiv

Regeringen höjer kraven för kömiljarden

Bakgrunden är det omfattande fusk med frivilliga köer som bredde ut sig inom landstingen vilket gav en falsk bild av väntetiderna.

I vissa landsting ringdes patienterna till och med upp dagen före vårdgarantins utgång och tillfrågades om de verkligen ville åka från norra till södra Sverige för en operation eller om de inte hellre ville stå kvar i en frivillig kö för att bli opererade i hemlandstinget.

Sveriges kommuner och landsting krävde i förhandlingarna, vad Sjukhusläkaren erfarit, att väntetiderna skulle mätas vid ett enda tillfälle, vilket regeringen inte gick med på, eftersom det då fortsatt skulle varit alltför enkelt att beta av köerna just vid mätpunkten.

För att få ersättning från satsningen under 2010 krävs nu att landstingen höjer inrapporteringsfrekvensen från 90 till 95 procent och ersättningen kommer för 2010 att grundas på snittet av köerna under två perioder – januari-mars och september-december.
Från och med april kommer dessutom både ordinarie köer och köer för så kallat frivilligt väntande räknas in i den ersättningsbaserade statistiken.

Sveriges kommuner och landsting och socialminister Göran Hägglund menar att kömiljarden blev en stor succé.
SKL:s statistik visar att antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist minskade med 77 procent, och för väntetiderna till behandling/operation var minskningen hela 82 procent under 2009, men hur mycket som varit verkliga minskningar av väntetiderna eller fusk är svårt att säga.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera