Nyhetsarkiv

Regeringen föreslår stärkt meddelarskydd för privat anställda

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att anställda i privata företag som i någon del är offentligt finansierad ska få ett starkare meddelarskydd för att kunna slå larm om missförhållanden.

Förslaget innebär att anställda i privat drivna verksamheter som vård, omsorg eller skola, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda har att lämna ut uppgifter om verksamheten till medier  som omfattas sav tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

– Verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en sådan trygghet och förbättrar insynen i verksamheterna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Den som driver verksamheten förbjuds alltså att efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna och får heller inte utsätta den personen för avskedande, uppsägning eller någon annan disciplinpåföljd på grund av det. Lagen begränsas dock av tystnadsplikten och ger ingen rätt att lämna ut handlingar.

Lagen som är en överenskommelse mellan regeringen och vänsterpartiet väntas träda i kraft i april 2017.

Den fackliga centralorganisationen TCO, som samlar ett flertal fackförbund inom de sektorer som berörs däribland Vårdförbundet, har länge arbetat för ett stärkt meddelarskydd.

– Det är verkligen ett positivt besked. Få har bättre insyn i verksamheten än de anställda, men trots det har de privatanställda inom skola, vård och omsorg hittills haft mycket begränsade möjligheter att skyddat berätta för media om eventuella missförhållanden, säger Eva Nordmark, ordförande TCO i ett pressmeddelande.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera