Nyhetsarkiv

Regeringen föreslår ny hälso- och sjukvårdslag

En ny hälso- och sjukvårdslag ska göra regelverket mer överskådligt, tydligt och mer lättillgängligt, föreslår regeringen.

Den nya lagen ska ersätta den nuvarande HSL och innehåller förslag på ett fåtal nya bestämmelser – så som att definitioner av begreppen huvudman och vårdgivare införs. I övrigt föreslås i stort sett alla bestämmelser från nuvarande HSL överföras, med ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak. Den nya lagen har också en annan struktur och uppbyggnad.

Enligt regeringen är avsikten ”att åstadkomma en mer pedagogisk och överblickbar reglering som bättre motsvarar hälso- och sjukvårdens organisation och som underlättar framtida uppdateringar av lagstiftningen”.

Även visstidsanställningar av läkare med specialistkompetens i upp till sex år föreslås utgå.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera