Nyhetsarkiv

Regeringen föreslår ny hälso- och sjukvårdslag

En ny hälso- och sjukvårdslag ska göra regelverket mer överskådligt, tydligt och mer lättillgängligt, föreslår regeringen.

Den nya lagen ska ersätta den nuvarande HSL och innehåller förslag på ett fåtal nya bestämmelser – så som att definitioner av begreppen huvudman och vårdgivare införs. I övrigt föreslås i stort sett alla bestämmelser från nuvarande HSL överföras, med ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak. Den nya lagen har också en annan struktur och uppbyggnad.

Enligt regeringen är avsikten ”att åstadkomma en mer pedagogisk och överblickbar reglering som bättre motsvarar hälso- och sjukvårdens organisation och som underlättar framtida uppdateringar av lagstiftningen”.

Även visstidsanställningar av läkare med specialistkompetens i upp till sex år föreslås utgå.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera