Nyhetsarkiv

Regeringen drar tillbaka kritiserade propositionen om vårdval

– Regeringen har tagit del av lagrådets kritik av beredningen av propositionen om ”Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården”.
Regeringen avser därför att återkalla propositionen för att uppfylla beredningskraven och därefter återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

– Det är glädjande att man lyssnat och att det är dags att förbättra vårdvalet så det blir bättre och mer jämlikt över landet, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson.

Nyligen fick vårdvalet hård kritik av Riksrevisionen för att leda till att vården blir ojämlik.
Gabriel Wikström tror att propositionen kommer förbättra jämlikheten i vården.
”När det gäller förslaget i sig anser regeringen att det är ett förslag som stärker landstingens självbestämmande samtidig som patienternas rätt att välja vårdcentral kvarstår”, skriver han i pressmeddelandet.

Vårdföretagarna är dock skarpt kritiska till att regeringen ska återkomma med en ny proposition i vår.
– Regeringen är direkt tondöv om den tror att kritikerna till vårdvalsstoppet har ändrat sig till våren. Det enda raka är att nu lägga ner försöket att upphäva lagregleringen om vårdvalet. Då skulle de privata vårdgivarna slippa en del av den förlamande osäkerhet som regeringen åstadkommit med sin uppgörelse med Vänsterpartiet, och patienterna veta att valfriheten består, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera