HOT OCH VÅLD

Regeringen bjuder in till samtal om hot och våld på akuten

Regeringen bjuder in till rundabordssamtal om hot och våld i akutsjukvården. Läkarförbundet är en av de inbjuda aktörerna.

Hot och våld mot blåsljuspersonal förekommer på flera håll i landet. Bland annat visade Läkarförbundets senaste arbetsmiljöenkät att en av fyra av de svarande utsatts för hot eller våld av patienter de senaste tolv månaderna.

Nu bjuder justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och socialminister Annika Strandhäll in centrala aktörer till rundabordssamtal, där syftet är att diskutera hur förekomsten av hot och våld i akutsjukvården ska kunna förhindras.

En särskild utredare ska undersöka ”vad som krävs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för bland annat yrkesutövare som har till uppgift att hjälpa andra”, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

– Hot och våld i akutsjukvården är oacceptabelt och det brådskar att hitta lösningar som skapar trygghet för både patienter och personal. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att sjuksköterskor, läkare och andra som har till uppgift att hjälpa andra angrips och hindras från att göra sitt jobb, säger Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Rundabordssamtalet hålls onsdagen den 27 september. Förutom Läkarförbundet är Polisen, Sveriges kommuner och landsting, Almega Säkerhetsföretagen, Kommunalarbetareförbundet, Vårdförbundet och Transportarbetareförbundet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-02

Tema - Fortbildning/Årets Vissare: Metod är inte rättssäker/Läkare i Örebro kräver fler läkare i ledningen/Pristagaren har sin vision klar för sig/Porträttet: Annakarin Nyberg/Krönika: ”Hur hanterar vi att det finns hedersförtryckare inom vården?”/Forskare: Svårt hitta samband mellan hög beläggningsgrad och ökad dödsrisk

Prenumerera