Nyhetsarkiv

Rättsläkare riktar skarp kritik mot att utredning dröjer

Mer än ett år har gått sedan Statens medicinsk-etiska råd (Smer) uppmanade regeringen att tillsätta en oberoende granskning för att se över de medicinska åldersbedömningarna. I april förra året meddelade regeringen att en utredning skulle tillsättas – men det har fortfarande inte skett. Cyniskt, enligt Tommie Olofsson, tidigare avdelningschef på Rättsmedicinalverket i Uppsala.

Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar i asylärenden, som myndigheten utför på uppdrag av regeringen, har fått skarp kritik i omgångar. En lång rad forskare har kritiserat metoden – som i korthet bygger på röntgenundersökningar av visdomständer och magnetkameraundersökningar av knäleder – och betonat att den har bristfälligt vetenskapligt stöd. En annan kritik som återkommande har ventilerats handlar om att rättsläkarna inte har rätt kompetens för att göra bedömningarna.

Under hösten 2017 och efterföljande vår drabbades Rättsmedicinalverket (RMV) i Uppsala av ett flertal avhopp. Under våren 2018 slutade tre specialistläkare inom rättsmedicin och en ST-läkare i protest mot de medicinska åldersbedömningarna. De var från början åtta anställda läkare på enheten. Efter protesterna tilldelades rättsläkarna Tommie Olofsson, Anna Ybo, Fredrik Tamsen, Ann-Sofie Ceciliason, Håkan Sandler och Jacob Andersson förra våren Sjukhusläkarnas pris Årets Visslare för att de slagit larm.

Nu har det gått mer än ett år sedan Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en skrivelse till justitiedepartementet uppmanat regeringen att tillsätta en oberoende granskning för att säkerställa att asylsökande ensamkommande barn tillförsäkras en rättssäker och etiskt godtagbar process. Även Svenska Läkaresällskapet och Barnläkarföreningen har krävt en utredning.

Smer framhåller att det finns oklarheter kring bedömningarna, inte minst om huruvida Rättsmedicinalverket på ett rättvisande sätt redovisar aktuella risker och osäkerheter.

Tvärtom förhalar regeringen notoriskt all utredning av de medicinska åldersbedömningarna. Tommie Olofsson, tidigare avdelningschef

I april förra året meddelade regeringen att en oberoende utredning skulle tillsättas, men det har ännu inte skett.

– Att någon utredning inte tillsatts överraskar mig inte längre. Efter alla turer har jag förstått att detta inte handlar om vetenskap eller att göra rätt, det handlar om politik. De medicinska åldersbedömningarna utgör medlet för att nå ett outtalat politiskt mål. Ett mål som uppenbarligen är viktigare än att regeringen tillsätter en opartisk utredning, säger Tommie Olofsson, tidigare avdelningschef på Rättsmedicinalverket.

– Tvärtom förhalar regeringen notoriskt all utredning av de medicinska åldersbedömningarna. Regeringens och RMV:s agerande är cyniskt, rättsosäkert och absolut inte värdigt en rättsstat. De som undergår medicinska åldersbedömningar har rätt till en rättsäker bedömning utifrån vetenskap.

Rättsläkarna Anna Ybo och Tommie Olofsson ser allvarligt på att den kritiserade metoden fortfarande används. Foto: Adam Öhman

Anna Ybo, överläkare i rättsmedicin, är av samma åsikt.

– Skamgränsen är nådd för länge sedan. Det är pinsamt för Sverige. Som medborgare och som professionell blir man skrämd av att det går till så här. Sverige säger sig vara en rättsstat. Alla ska behandlas lika, även flyktingar ska bli behandlade korrekt. Och det här är allt annat än korrekt. Man undrar om det verkligen är sant. Man tänker att sånt här – att man struntar i vad expertisen säger – bara händer i totalitära stater, men icke, säger Anna Ybo.

Riksdagsledamot Christina Höj Larsen (V) har vid ett flertal tillfällen, senast i december, formellt frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) om när utredningen ska tillsättas, och fått till svar att det kan ske när ”beredningen är avslutad”. Enligt uppgifter till Sjukhusläkaren drar tillsättningen av utredningen till stor del ut på tiden på grund av att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är markant oense om hur direktiven för utredningen ska formuleras.

Det är barnen och de unga som har fått betala ett mycket högt pris. Det är oerhört allvarligt. Christina Höj Larsen (V), riksdagsledamot

– Jag tycker att man är ovarsam med barns och ungas asylrätt. Det är barnen och de unga som har fått betala ett mycket högt pris. Det är oerhört allvarligt, och gör mig både arg och ledsen, säger Christina Höj Larsen.

– Följden av att man drar ut på tiden på detta sätt blir ju att man kan fortsätta med den här rättsosäkra bedömningen. Om man senare konstaterar att metoden inte var rättssäker har många ungdomar hunnit fylla 18 år, och då spelar det inte längre någon roll. Det kommer inte lika många ensamkommande till Sverige längre, men det har ingen betydelse. Bedömningen har samma tyngd för individen.

Christina Höj Larsen KU-anmälde i oktober Morgan Johansson. Hon anser att hans svar på hennes frågor har varit osakliga och otillräckliga, vilket utgör ett allvarligt hinder för riksdagens möjlighet att utöva sin funktion som kontrollmakt.

Sjukhusläkaren har utan framgång försökt få en intervju med Morgan Johansson, som via sin pressamordnare hälsar att beredningen pågår.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera