Nyhetsarkiv

Rätt till övertidsersättning hett debattämne

Första dagen av Sjukhusläkarnas fullmäktige avslutades med en engagerad diskussion om läkares rätt till övertid. Det som föranledde diskussionen var en motion inlämnad av Helsingborgs Sjukhusläkarförening och Sjukhusläkarna i Lund. Erik Dahlman förde fram motionen.

– Många av våra medlemmar läser inte så noga och skriver på. Det här är en förhandlingsfråga, det är inte så att för att förvaltningschefen beslutat att man ska skriva bort övertiden i avtalet att man måste skriva under, sa han.

Det var också det som kom att bli den del av motionen som skapade störst debatt. I nummer två av motionens fyra yrkanden föreslog föreningarna att ”Sjukhusläkarna i sin politik verkar mot att läkare avtalar bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid”.

Ett par röster höjdes för att det var att sätta för stort ansvar för den enskilda medlemmen, att kanske till och med välja att inte skriva på något avtal alls.

Erik Dahlman, som stod bakom motionen, menade dock att det var en för hård tolkning av vad avsetts.

– Det här är inte att vi säger att man ska välja bort jobb, utan att man ska verka mot att skriva bort övertiden.

Lars Nevander, som bemötte motionen som representant för styrelsen, var i övrigt positiv till motionen, men hade synpunkter på formuleringen.

– Det blir för strikt skrivet så, hellre då att man kan sträva efter andra ersättningar, sa Lars Nevander.

Styrelsens förslag var först att motionen skulle anses besvarades, vilket sedan ändrades till ett förslag om att bifalla de övriga tre yrkandena som handlade om att Sjukhusläkarna på olika sätt ska arbeta emot att arbetsgivare skriver bort rätten till övertid och att verka för att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för sin övertid, samt att läkare ska informeras om reglerna i kollektivavtalet, men att det andra yrkandet endast ska anses besvarat.

Fullmäktige gick dock emot styrelsens förslag och biföll hela motionen.

Martha Christensson, Sjukhusläkarna i Stockholm, förde fram en annan viktig punkt när det rör frågor om övertid och avtal.

– Utbildning av våra medlemmar är jätteviktigt. Vi har många nya utländska kollegor som inte vågar något annat än skriva på, annars får de ingen tjänst. De får också lägre lön. Det är ett stort problem, sa hon.

Uppdaterad 16 mars, med korrigering av Erik Dahlmans första citat, samt angående styrelsens förslag om motionen.  

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera