Nyhetsarkiv

Randa eller inte inom primärvården – så här gör man i Norge och Danmark

I varken Norge eller Danmark ingår i dagsläget någon obligatorisk tjänst­göring inom primärvården inom ramarna för specialistutbildningen. Det är heller inget som ländernas läkarförbund anser behövs.

Specialistläkarutbildningen i Norge kommer att förnyas 2017. Varken före eller efter reformen ingår någon tjänstgöring i primärvården som en obligatorisk del av specialistutbildningen. Alla läkare tjänstgör i primärvården under turnusen, AT-tjänstgöringen, som numera görs efter att en läkare beviljats legitimation, men som krävs för att kunna arbeta vidare som läkare.

Under specialiseringen kan sedan den som vill tjänstgöra i primärvården, men det är inget krav. Norska Legeforeningen är nöjda med den lösningen.

– Vi har inte gått in för att det ska vara obligatoriskt för alla att tjänstgöra i primärvården under specialistutbildningen. Vi tyckte det var viktigare att turnusen fanns kvar, sedan kan det också vara nyttigt i vissa specialiteter att tjänstgöra ytterligare i primärvården, säger Legeforeningens ordförande Marit Hermansen och fortsätter:

– Vi tycker att det är viktigt att man genom turnusen får en bred kunskap både i specialistvården och primärvården. Det säkrar att även de som sedan blir specialister på sjukhusen också har arbetat i primärvården.

Läs mer: Nyttigt att lära sig hälsovårdscentralernas verksamhet

När det gäller specialistutbildningen i övrigt, och den reform som träder i kraft 2017 säger Marit Hermansen att Legeforeningen ser fram emot att utbildningen får bättre struktur, även om det finns delar där man inte varit helt ense med de förslag som lagts.

– Det har varit många turer, men vi är nöjda med den roll vi som facklig instans har fått och att vi har påverkningsmöjligheter. Läkarförbundet har alltid haft stort inflytande på specialistläkarutbildningen, och vi var oroliga för att vi inte skulle få fortsätta ha det. Nu är ramarna lagda för utbildningen, men när det gäller de enskilda specialiteterna kommer det ännu att utvecklas, och där har våra specialitetskommittéer fått tydliga roller.

Läs mer: Ska ST-läkare tvingas randa inom primärvården?

I Danmark ska 80 procent av alla läkare tjänstgöra i primärvården under sin Klinisk Basisuddanelse, som motsvarar AT.

Att det är just 80 procent rör sig om ett politiskt beslut från 2007, då man bestämde att 10 procent av de unga läkarna skulle slussas mot psykiatri med tanke på rekryteringen och de övriga 10 procenten riktas redan i KBU:n mot andra specialiteter.

När det gäller KBU:n är Lægeforeningens hållning att alla borde komma i kontakt med primärvården under den tiden. Lægeforeningen tycker däremot inte att en randning i primärvården behövs under specialistutbildningen.

– Vi tycker att alla redan under KBU:n bör ha tjänstgjort i primärvården, som en del av en grundutbildning. Vi tycker inte det är nödvändigt i själva specialistutbildningen, då det viktigaste där är att tillägna sig de kompetenser som är nödvändiga i den berörda specialiteten, säger Mads Skipper som är ordförande i Lægeforeningens utskott för utbildning och forskning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera