Nyhetsarkiv

Ragnberth Helleday har aldrig ångrat att han tackade ja till chefskapet

År 2004 tackade den dåvarande chefen på lung- och allergikliniken med kort varsel nej till förnyat förordnande.
Överläkaren Ragnberth Helleday, som då var klinikens fackliga ombud, kallade samman läkarkollegerna för att diskutera rekryteringen. Enigheten var stor om att alla ville ha en läkare som chef, och så kom frågan: ”Men Ragnberth, kan du inte ta det som tillförordnad”?

– Jag visste inom mig att jag någon gång ville prova att vara chef. Men jag hade inte tänkt göra det så tidigt, jag vara bara 40 år gammal och hade en bild av att en chef skulle vara äldre och ha mer erfarenhet.

Efter ansökan och intervjuer blev så Ragnberth Helleday verksamhetschef för kliniken. Stödet från kollegerna och möjligheten att fortsätta med visst kliniskt arbete gjorde att han fortfarande kunde känna sig som både kollega och chef de första åren.

Roligt att påverka

Ett större kliv blev det när han år 2007 tog över ansvaret även för medicinkliniken med sikte på den sammanslagning som ledde fram till det som i dag är Medicincentrum, med fem sektioner och sammanlagt 480 anställda. En verksamhet som enligt Ragnberth Helledays syn vilar på tre ben: klinik, forskning och undervisning.

Det innebar inte bara att det blev omöjligt att fortsätta med läkararbetet, utan också ett större avstånd till de andra läkarna.

– Samtidigt tyckte jag ju att det var roligt att vara med och påverka, och jag ville inte behöva ångra i efterhand att jag inte provat.

I arbetet med omorganisationen var det en fördel att som chef ha sitt ursprung i och kunna företräda den lilla lungklinikens intressen, menar Ragnberth Helleday.

– Tydlig kommunikation har hela tiden varit mitt ledord. Av egen erfarenhet vet jag hur fel det kan bli om chefen inte kommunicerar korrekt, eller är otydlig. Som helhet tycker jag också att det har blivit bra efter sammanslagningen, även om det är mycket som tar tid.

Hårda besparingskrav

Betydligt svårare än att ro sammanslagningen i land är det att hantera hårda besparingskrav. Västerbottens län har ett vikande skatteunderlag, och 2011-2012 ser ut att bli riktigt tuffa år.

– Jag sitter med budget- och verksamhetsansvaret och visst tänker jag ibland ”fy vad jobbigt”. Men det viktiga är att ha en öppenhet och arbeta med tydliga prioriteringar. Vi rangordnar vad som gör minst och mest nytta i verksamheten och prissätter det. När pengarna inte räcker måste vi se till att föra om resurserna till det som är högst prioriterat.

Vardagen för Ragnberth Helleday innehåller många mejl och många möten, men ofta står hans dörr på glänt som ett tecken på att man ska känna sig välkommen att kliva in. En kväll i veckan jobbar han sent för att beta av sådant som annars blir liggande.

– Jag brukar säga att det är min jour. Visst sitter jag ibland och svarar på mejl på helgen, men då får de ligga i utkorgen till måndagen. Jag vill inte att det ser ut som att jag förväntar mig att andra ska jobba på övertid.

Räkna till tio

Ragnberth Helleday är medveten om att han som chef är en speciell person i medarbetarnas ögon. Det är bra att be att få tänka på saken, att ”räkna till tio” om man blir upprörd och inte skicka iväg vissa mejl för fort.

– Ogenomtänkta mejl är jättefarligt. Jag har själv haft för bråttom och fått be om ursäkt efteråt.

Att ibland vara lite för spontan, någon gång lite för snäll och konflikträdd, och svårigheter att släppa kontrollbehovet hör till de egenskaper som Ragnberth Helleday jobbar med för att utveckla sitt ledarskap. Till pluskontot räknar han öppenhet, tillgänglighet och kommunikationsförmåga.

Även om det kan kännas ensamt att vara chef har han tillgång till flera olika nätverk. År 2007 deltog han i en chefskurs för verksamhetschefer som fortsätter träffas varje halvår. Han har också en personlig coach att tala med.

Också det administrativa stödet är bra, Ragnberth Helleday har en sekreterare, en controller och en personalspecialist till sitt förfogande.

– Tillsammans blir vi ett litet arbetsutskott med god kännedom om verksamheten.

Fungerande IT-system

När Ragnberth Helleday får frågan om hur en ideal verksamhet skulle se ut nämner han först fungerande IT-system i vården:

– Jag skulle vilja att mina medarbetare inte dagligen behövde uppleva frustration kring datasystem, journaler, labbsvar och röntgen. Jag vill att läkares kompetens utnyttjas rätt så att man får mer tid för patienten och inte behöver ägna sig åt sekreterarjobb. Överhuvudtaget vill jag minska mängden onödigt arbete i sjukvården, så att vi slutar att ägna oss åt sådant som inte för verksamheten framåt.

– Jag vill också verka för att det ska finnas tillräckligt med doktorer, låg personalomsättning och bra teamarbete som fyller på med glädje, energi och lust att göra ett bra jobb.

Ragnberth Helledays tips till den som funderar på att bli chef

Fundera igenom följande frågor:
• Varför blev just du tillfrågad om att bli chef? Är det på grund av dina goda egenskaper, eller ligger något annat bakom? Är du den första som tillfrågas, eller fick du frågan för att alla andra tackat nej?

• Chefs- och ledarskap kommer att bli din huvuduppgift – är du beredd att prioritera det?

• Vilka förutsättningar finns för uppdraget? Finns det en dold agenda, till exempel en omöjlig budget eller att du kommer att tvingas stänga en verksamhet?

• Får du möjlighet att anställa en läkare som efterträder dig, eller belastar chefstjänsten din egen budget så att det inte går?

• Har du tillräckliga chefs- och ledarerfarenheter sedan tidigare? Om inte, hur ser utbildningsmöjligheterna ut?

• Vad händer om du inte fortsätter som chef? Kan du få garantier för att återaktivera dina kunskaper som specialist?

• Får du en tillräckligt bra lön? Får du behålla hela eller delar av chefstillägget om du slutar som chef?

• Vilken form av stöd kan du få, till exempel från chefsnätverk, en mentor eller coach?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera