Nyhetsarkiv

Psykologen Kristina Mårtensson tackade ja till chefsjobbet med viss förfäran

– Det var med viss förfäran som jag tackade ja. Det kändes som en förpliktelse eftersom patientsäkerheten var i fara. Men visst, jag såg också tjänsten som en utmaning, säger hon.
I oktober 2005 lämnade Kimmy Lindholm, överläkare och specialist i psykiatri, i protest sin tjänst som klinikchef för psykiatrin.
I drygt sex månader var tjänsten obesatt och situationen vid kliniken blev alltmer kaotisk. En utredning av revisionsfirman Ernst & Young visade att patientsäkerheten var i fara och i det krisläge som rådde vände sig divisionschefen till Kristina Mårtensson. Hon hade också stöd av läkarföreningen i Sundsvall som förordade henne till tjänsten.

– Jag kastade mig hals över huvud in i chefskapet och blev till en början tillförordnad chef i april 2006.
Kristina Mårtensson är sedan 1990 legitimerad psykolog och har tidigare varit enhetschef för den affektiva enheten vid psykiatriska kliniken. Hon har cirka 15 års erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin, en förutsättning för att klara det speciella uppdrag som ett chefskap inom psykiatrin innebär, menar hon.

När den ordinarie tjänsten som klinikchef senare kom att utlysas fanns ingen psykiater med bland de sökande. Däremot visade bland annat en tandläkare och en kemist intresse för tjänsten.

– Sjukhusdirektören och landstingspolitikerna har offentligt sagt att det viktigaste är att psykiatrin får duktiga chefer och inte nödvändigtvis att de har erfarenhet av psykiatrin, säger Kristina Mårtensson.

Efter drygt ett år som klinikchef har hon haft en tuff uppgift att sätta sig in i chefsrollen och inte minst det ekonomiska och juridiska ansvaret. Hon dock känner en stor besvikelse över det bristfälliga stödet från ledningen.

En organisationsförändring har medfört att verksamhetscheferna också är divisionschefer. Det innebär att den administrativa stab som Kristina Mårtensson är i behov av, numera är knuten till divisionschefen.

– Det är ett tungt uppdrag och jag tycker inte att jag får det stöd jag behöver. Som psykolog är jag beroende av att ha en chefsöverläkare vid min sida. Men han har deklarerat att han inte vill ta något annat ansvar utöver tvångsvården.

Personligen skulle jag skulle önska ett större engagemang i hela verksamheten, säger Kristina Mårtensson.
Hon anser att psykologer mycket väl kan klara ett chefskap i psykiatrin, under förutsättning att det finns erfarenhet och kunskap om psykiatri.

– Det är svårt att säga att en viss yrkeskategori är mer lämpad som chef än någon annan. Vi kompletterar varandra och behövs på olika sätt. Jag har duktiga medarbetare och jag lär mig efterhand. Jag förlitar mig på de läkare jag har till hands när det gäller medicinska och farmakologiska frågor. Oavsett om man är läkare eller inte får man också lära sig att sätta sig in i alla nya direktiv som hela tiden publiceras av olika myndigheter, säger Kristina Mårtensson.

34 tjänster ska bort
Hon står nu inför tuffa utmaningar. För att få budgeten i balans ska 34 tjänster inom ett verksamhetsområde med 250 anställda bort. Förutom att stänga en psykosavdelning ska ett behandlingshem för långtidssjuka psykospatienter läggas ned.

Konsekvenserna blir en lägre personaltäthet i slutenvården. Trycket mot öppenvården kommer också att öka då tjänster överflyttas till slutenvården för att klara en minimibemanning.

”Glapp mellan verklighet och visioner”

Kristina Mårtensson välkomnar Miltonutredningen. Men hon anser också att det finns ett glapp mellan verkligheten och de visioner som utredare och politiker ger uttryck för.

– Ska man följa riktlinjerna i utredningen ska vi ha mindre enheter. Det vi gör nu är att vi förtätar verksamheten.
Utredningens förslag om mobila psykiatriska team är också vällovligt, men hur skapar man dem när det saknas läkarresurser. Man förordar också fler psykologer med kognitiv beteendeterapeutisk utbildning. Men det finns alltför få med den utbildningen idag. Visioner är bra, men inte när de stannar på pappret, säger Kristina Mårtensson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera