Nyhetsarkiv

Psykiatrivården är djupt orättvis och katastrofalt underbemannad

Det visar den enkätundersökning som Sjukhusläkaren gjort till över 20 psykkliniker och några landsting runt om i landet.
Det är inte bara Värmland som har enorma problem. Problem att få tag på psykiater är vardag för de flesta kliniker i landet.

I Östersund är sju av 13 psykiaterjtänster vakanta. På barnpsyk i Örebro är mer än hälften av de 11 psykiatertjänsterna obesatta, i Skellefteå fattas nio av det beräknade behovet på 16 psykiater, i Linköping är fyra av tio tjänster vakanta. Listan kan göras lång.
Bristen på psykiater är ingen nyhet, men Sjukhusläkarens enkätundersökning och en färsk undersökning av verksamhetschefen för psykiatriska kliniken i Skellefteå, Carl-Gustaf Olofsson, ger kalla fakta som visar att bristen i verkligheten kan vara till och med större än de ansvariga velat inse.

Ur enkätsvaren träder bilden av en djurpt orättvis och ojämlik psykiatrivård fram.

Stockholmarna har tillgång till nästan 30 psykiatertjänster per 100.000 invånare visade en undersökning från Socialstyrelsen år 2003.

I Carl-Gustaf Olofssons färska kartläggning av hur många psykiater som fanns i offentlig tjänst i olika län den första oktober 2006 framgår att för skåningarna som blir psykiskt sjuka finns cirka 15 psykiatertjänster i offentlig tjänst per 100.000 invånare. För den som drabbas av psykisk ohälsa i Östergötland är tillgången betydligt mindre. Knappt sex psykiater per 100.000 invånare. Värst är det för den psykiskt sjuke som är bosatt i Jämtland, där det inte ens finns fyra psykiater i offentlig tjänst per 100.000 invånare.

Men även inom ett landsting kan tillgången till psykiater vara väldigt ojämlikt fördelad. Region Skåne är ett sådant exempel.

I Sjukhusläkarens enkät ställde vi också frågan om stafettläkeriets utbredning.
Även här visar det sig att det är en avgrundsstor skillnad mellan storstädernas villkor och större delen av övriga Sverige.

Medan Värmland helt och hållet får förlita sig på stafettläkare och Östersund förra året tvingades punga ut med 11 miljoner kronor om året på hyrläkare, så kan en storstad som Malmö svara att stafettläkare är något man inte använder sig av.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera