Nyhetsarkiv

Psykiatri Skåne startar MBT- terapi

Hittills har terapin som förkortas MBT, mentaliseringsbaserad terapi, bara bedrivits på ett fåtal ställen i Sverige, längst vid Karolinska sjukhuset i Huddinge. Här har den funnits i fem år och visat bra resultat.

Personalgruppen började sitt arbete i september och har redan fått 35 remisser från landstingets öppenpsykiatri. Arbetet är nu inriktat på att välja ut patienter till terapin som ska pågå under 1,5 år.

– Vi kommer att kunna ta emot sexton patienter i varje omgång och det krävs grundliga utredningar för att se vilka som passar för terapin, berättar Martin Nilson, överläkare och ansvarig för gruppen.

Utbildning i MBT har skett vid Karolinska Institutet i Stockholm och i Oslo. Gruppen har också besökt MBT-teamet i Huddinge.

Flera engelska studier visar att patienterna klarar sig betydligt bättre i samhället efter MBT-terapi. Det gäller framförallt i relationer, arbete, hantering av ångest och självdestruktivt beteende. Den gav också en oväntad positiv ekonomisk effekt. Patienterna sökte nämligen betydligt mindre sjukvård efter terapin och gruppens sjukvårdskostnader minskade med närmare tio gånger. Uppföljningsstudier visar att effekten fortsätter också efter avslutad terapi.

Upp till sex procent av patienterna inom psykiatrin beräknas ha borderline.

– Många har ett självdestruktivt beteende och det är inte ovanligt att de hamnar på akuten och blir inlagda eftersom de ofta skadar sig själva, vilket missbedöms som självmordsförsök.
Till personlighetsstörningar av typ borderline räknas personer med ångestsjukdomar, depression, ADHD, anorexi och bulimi Det är också vanligt med missbruk av sex, alkohol och droger bland personer med borderline.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera