Nyhetsarkiv

Prövotid för att få behålla legitimationen kan bli vanligare

En helt ny enhet med 20-25 anställda, ”Enheten för enskildas klagomål” inrättas och ska ingå i Socialstyrelsens tillsynsavdelning. Enheten ska ta hand om de cirka 7000 klagomål på enskilda yrkesutövare eller på den vård man får, som årligen kommer in.
Det betyder att alla klagomål från enskilda personer som tidigare kom till Socialstyrelsen och till HSAN samlas här. Lex Maria-ärenden kommer också i fortsättningen att behandlas av de regionala enheterna.

Alla anställda vid den nya enheten är ännu inte på plats och det råder febril verksamhet på tillsynsavdelningen.

Helene Dahl Fransson, tidigare chef för Hälso- och sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet och enhetschef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö leder arbetet med den nya enheten. De anställda vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har erbjudits anställning i den nya enheten eftersom det handlar om en verksamhetsövergång, men det sker också en hel del nyrekryteringar.

Nyrekryteringar

– Vi vill utöver de jurister som kommer från HSAN, ha personer med tidigare erfarenhet av arbete inom hälso-och sjukvård som handläggare vid den nya enheten, säger Helene Dahl Fransson som är mitt uppe i arbetet med att intervjua eventuella nyrekryteringar.

Tjänsten som chef för den nya enheten är också utlyst och ännu inte tillsatt.
Socialstyrelsens arbete med patientsäkerheten kommer i första hand att inriktas på att hitta brister i systemen inom hälso- och sjukvården och kräva åtgärder för att komma till rätta med dessa, inte hos de som arbetar i sjukvården, förklarar Helene Dahl Fransson.

Det betyder mer för patientsäkerheten än att en enskild yrkesutövare får en varning eller erinran, säger hon.

Fortsatt utredning av brister

Men även om huvudfokus kommer att ligga på eventuella systemfel så betonar hon att man inte kommer att bortse från de individer som arbetar i systemet och de eventuella brister de har.

– Vi kommer naturligtvis att utreda eventuella brister i kompetens eller missbruksproblem också i fortsättningen. Det är inte alls så som det har framstått i medierna att yrkesutövare nu kan göra vilka fel som helst och slippa påföljd. Så är det inte, riskindivider kommer fortsatt att utredas, slår Helene Dahl Fransson fast.

Enheten kommer att också i fortsättningen ha möjlighet att vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, begära prövotid och behörighetsinskränkningar så som begränsad förskrivningsrätt och indragen legitimation.

En annan nyhet är att Socialstyrelsen också får möjlighet att kritisera en yrkesutövare eller en verksamhet om man ser att någon har brustit i sin yrkesutövning. Då kan man i beslutet ta upp det i form av kritik eller påpekande utan att gå vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och begära prövotid eller inskränkningar i legitimationen.
Sker avvikelser eller olyckor på grund av resursbrist kommer vi också att påtala det, säger Helene Dahl Fransson.

Prövotid

Prövotid är en åtgärd som troligen kommer att användas mer i det nya systemet för att öka patientsäkerheten.

Vi kan begära att HSAN fastställer en prövotidsplan på tre år som yrkesutövaren måste följa. Följer man inte planen kan legitimationen dras in.

Anledningen till prövotid kan vara att man måste kompetensutveckla sig eller komma tillrätta med något problem som inverkar menligt på yrkesutövandet, säger Helene Dahl Fransson.

Socialstyrelsen får också ökade möjligheter att dra in legitimationen på grund av brottslighet som yrkesutövaren begår som inte har samband med tjänsten.

– Vårdgivaren får också ett ökat ansvar att låta patienter komma till tals när de upplever sig felbehandlade, och vid behov vidta åtgärder. De ska också ge information om möjligheten att vända sig till ”Enheten för enskildas klagomål”, säger Helene Dahl Fransson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera