Nyhetsarkiv

Protester i Halmstad mot förslag att avskaffa verksamhetschefer

– Förslaget som är väldigt genomgripande kom som en blixt från klar himmel. Det presenterades den 19 maj för verksamhetscheferna och ska vara klubbat av sjukhusets driftsledning på bara en månad, den 19 juni.

– Det sägs nu av sjukhuschefen att målen om tillgänglighet, kvalitet och effektivitet inte uppfylls, men vi har inte sett någon analys varför och vilka åtgärder som vidtagits för att lösa problemen på de kliniker som sägs misslyckas med målen.

Den andra juni hölls med anledning av förslaget ett extrainkallat styrelsemöte i Hallands läkarförening, lokalavdelning i Läkarförbundet där de fackliga representanterna beslutade sig för att gå emot sjukhusledningens planer på en omfattande omorganisation av sjukhusets ledning.
– Vi förstår inte hur målen kommer att uppnås bättre bara för att man omorganiserar ledningsorganisationen. Sjukhuschefen har inte heller lyckats förklara det för oss. Min personliga uppfattning är att det bästa som hänt urologin är att vi knoppades av till en egen klinik.

Det som Tord Berggren vänder sig mest emot är att ledningen föreslår ett splittrat chefsskap på kliniknivå.
– Här hoppas jag att ledningen backar hela vägen och behåller verksamhetscheferna, för det nu lagda förslaget kommer att skapa svårigheter i befälsordningen.

Tord Berggren menar att produktiviteten varierar mellan klinikerna.
– Många kliniker fungerar utmärkt. Urologin går bra, infektionskliniken och ögonkliniken går bra. Produktiviteten på allmänkirurgin och ortopedin har gått ner, men det kan bero på att man har haft stora avgångar av överläkare som man inte lyckats ersätta. Idag finns också en ortopedisk privatklinik vid sidan av sjukhuset som tagit en hel del patienter från landstinget.

– Sjukhuschefen hävdar att omorganisationen inte kommit till för att spara pengar, samtidigt har han sagt att om förslaget inte genomförs så blir han tvungen att dra in en vårdavdelning, så det är svårt att förstå de egentliga avsikterna med omorganisationen, menar Tord Berggren.
Staffan Weiber, verksamhetschef på kirurgen hoppas att ledningen tar sig samman och bordlägger förslaget och gör de konsekvensanalyser som behövs, innan man fattar förhastade beslut.

Tord Berggren säger att han trots allt är förvånad att ledningen nu eftersträvar att divisionalisera sjukhuset.
– Det har inte varit ett framgånsgsrikt koncept någonstans att slå ihop fungerande enheter till jättekolosser. Tyvärr har det blivit ett svensk fenomen som man inte hittar i övriga Europa.

Vad kommer ni att göra nu?
– Vi kommer att vända oss till driftsstyrelsen som är sammansatt av politiker och försöka att få dem att inse att det är ett dåligt och oöverlagt förslag.

Så här ser förslaget till ny organisation ut

Sjukhusledningen på Halmstads länssjukhus föreslår att sjukhuset divisonaliseras på så sätt att det högst upp under sjukhuschefen inrättas sex verksamhetsområdeschefer som får det övergripande ansvaret för olika verksamhetsområden och de kliniker som ingår i dem.

Från början var det meningen att alla nuvarande verksamhetschefer skulle sägas upp som chefer. I dag föreslås att antalet reduceras från 17 till 10.
På kliniknivå, där verksamhetschefskapet avskaffats, vill ledningen inrätta en position som avdelningschef för läkare i linje med övriga linjechefer på kliniken. Dessutom föreslår sjukhusledningen en nyordning med en position som specialitetsansvarig läkare på kliniken med ansvar för specialitetens medicinska utveckling.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera