Nyhetsarkiv

Proppar som inte går att lösa upp får korgen

Metoden används numera vid neurologiklinikerna på universitetssjukhusen i Lund, Stockholm och Göteborg.

– Metoden är fortfarande under utveckling, berättar Jesper Petersson, klinikchef på neurologen vid Skånes
universitetssjukhus.

Han berättar att det var fantastiskt när man upptäckte att läkemedel kunde lösa upp proppar.

– Nu kan vi även plocka ut de som vi inte lyckas lösa upp, säger han.

Det handlar om ett riktigt hantverk där man rent mekaniskt går in via ljumsken och vidare via halspulsådern för att komma åt kärlen i hjärnan.

På katetern sitter en liten korg som fälls ut när man nått proppen. Det hela är ett finmekaniskt
arbete på hög nivå som kan ta lång tid.

– Neuroradiologerna är de specialister som gör det praktiska jobbet, berättar Jesper Petersson. Han menar att även om metoden i dag binder upp stora resurser så kommer den på bred front. I år har neurologikliniken vid SUS i Lund redan behandlat 60-70 patienter med den här metoden. Även om Universitetssjukhuset i Skåne på papperet har fler specialistläkare inom neurologi, per miljon invånare, än övriga Sverige så är resurserna ojämnt fördelade. Det gör att många av de mindre sjukhusen skickar sina neuropatienter till Lund. SUS har också valt att behålla neurologisk verksamhet på de båda sjukhusen i Lund och Malmö efter sammanslagningen.

– Tyngpunkten på vården ligger på stroke och där har vi cirka 800 patienter per sjukhus och år, berättar Jesper Petersson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera