Nyhetsarkiv

Professor: Potentialen med AI är svindlande för sjukvården

Sjukvården står i flera avseenden inför ett paradigmskifte i fråga om artificiell intelligens. Förutom att erbjuda nya verktyg som underlättar för läkare och annan sjukvårdspersonal kan AI-system framöver erbjuda goda möjligheter att ta fram olika scenarier för att vässa analyserna av vilka insatser som krävs vid kriser. Det framhåller Peter Funk, professor i AI/datavetenskap vid Mälardalens högskola.

Artikeln ingår i temat Coronakrisen och framtiden

– Genom samarbetet mellan läkare och AI-system kan vi tillsammans göra bättre diagnoser och även individanpassa och skräddarsy behandlingar i mycket större omfattning än i dag.

I dagsläget är många AI-system i praktiken ”stand alone”-system. De kan hjälpa till med diagnos genom att klassificera och analysera mätvärden eller bilder. En del av systemen är redan bättre än mänsklig klassificering, men de förstår inte vad de gör och har ingen medicinsk kunskap eller insikt, vilket begränsar deras användning.

Inom forskningen kombinerar man många olika informationskällor. Man knyter samman maskininlärning med domänkunskap, modeller och olika AI-algoritmer och -metoder för att nå helt nya nivåer av beslutsstöd och samarbete med läkare. AI-system som kan ha en dialog med specialister.

– Vad som är unikt med denna typ av integrerade AI-system är att de utgår från patienten och läkarnas kunskap, och identifierar kunskap som är relevant för att ge patienten en personifierad och effektiv behandling. Vi har använt denna ansats i ett antal projekt, exempelvis i ett EU-projekt med Charité i Berlin och ett 10-tal sjukhus där systemet användes för att hjälpa till med smärtbehandling efter operationer.

Peter Funk understryker att potentialen med digitalisering och AI är svindlande i vården. Vid sidan av det kliniska arbetet har teknikutvecklingen stora möjligheter i fråga om planering, mer övergripande strategier och organisation.

Med AI-system kan man se till att man är mycket mer förberedd för pandemier. Peter Funk, professor 

– Med AI-system kan man även se till att man är mycket mer förberedd för pandemier, och även möjliggöra simulering av olika framtida scenarier för att se vilka som sjukvården klarar och inte klarar, och vad som behövs för att nå målen, säger han.

Tillsammans med kollegor utvecklar han ett sådant system för försvarstillämpning, men de arbetar även med en ansökan som handlar om hur snabbt man kan utveckla ett system på liknande principer för sjukvården.

– Googles AI-chef har lovat att försöka hjälpa till med att skaffa fram data för projektet, men jag ska först se om det går att få tag i det i Sverige.

16 artiklar i temat Coronakrisen och framtiden

COVID-19

”Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna”

5 juni 2020
COVID-19: SJUKVÅRDENS ORGANISATION

”Pandemin har visat att många administrativa funktioner inte behövs”

5 juni 2020
COVID-19: ARBETSMILJÖN

”Enkla svaret på att vara förberedd i framtiden är att ha en sjukvård med mer luft i systemen”

5 juni 2020
COVID-19

Björn Olsen om den bristande beredskapen, framtiden och vad som behöver göras

18 april 2020
COVID-19: RISKHANTERING

”Riskhantering handlar ibland mer om politik än faktisk risk”

5 juni 2020
COVID-19: GLOBAL EKONOMI

Värdekedjorna blir troligen mer regionala

5 juni 2020
COVID-19: EKONOMI

Professor: Priset av ”lockdowns” är alldeles för högt

5 juni 2020
COVID-19

”Vi behöver ett mer nationellt sjukvårdssystem”

4 juni 2020
COVID-19: STATSVETENSKAP

”Sjukvårdsprofessionernas erfarenheter är viktiga att plocka in i en sån här process”

5 juni 2020
COVID-19: IT

IT-forskare: IT kan göra just-in-time-samhället mindre sårbart

5 juni 2020
COVID-19: E-HÄLSA

Expert i e-hälsa: Vården måste få bättre och snabbare IT-stöd

5 juni 2020
COVID-19: AI

Professor: AI:s potential för sjukvården är svindlande

5 juni 2020
COVID-19: IT

Docent: IT-infrastrukturen måste förändras för att påskynda digitaliseringen

5 juni 2020
COVID-19: KRISKOMMUNIKATION

Medieforskaren: Pandemin illustrerar vikten av transparens hos myndigheter

5 juni 2020

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera