Nyhetsarkiv

”Bättre och billigare vård på entreprenad”

Sven Söderberg, ordförande i Svenska privatläkar­föreningen, tror att den som vill lämna sjukhuset gör det oavsett  karantänsregeln och att det är patienterna som blir de stora förlorarna när läkarna förbjuds att arbeta i regionen under sex månader.

Regionen säger sig vilja ha mångfald – ändå försvårar man för de små företagen. Sven Söderberg, ordförande i Svenska privatläkar­föreningen, tycker att den ena handen inte verkar veta vad den andra gör när VGR tvingar sjukvårdsleverantörerna att skriva på karantäns­avtal.

– Det sägs många fina ord om att man välkomnar olika typer av driftsformer och att man vill ha både stora och små företag med sjukvårdsuppdrag från regionen. Då ska man inte samtidigt försvåra för entreprenörerna med den här typen av avtal, säger Sven Söderberg.

För honom är avtalen som VGR tvingar sina leverantörer av specialistvård att skriva på en nyhet.

– Det är en stor inskränkning för ett företag att inte kunna söka personal lokalt. Sedan tror jag att många av läkarna som driver eget företag är väldigt uppfinningsrika och de hittar nog sin personal ändå. Men varför krångla till det när de här företagen verkligen behövs?

Sven Söderberg menar att han visserligen förstår regionens idé om att det är bättre att företagen rekryterar utifrån i stället för att det sker en dränering av Sahlgrenskas egna specialister.

– Men jag anser att de är rädda för helt fel saker. När vården läggs ut på entreprenad blir sjukvården oftast mer effektiv och kvaliteten bättre. Kontinuiteten för patienterna ökar, samtidigt som kostnaden för landstinget inte behöver bli högre. Det borde vara något positivt. Finns det en kollega som vill lämna sjukhuset och börja jobba privat kommer han eller hon att göra det oavsett om man krånglar på det här sättet.

Exakt hur de privata företagen löser sin försörjning av personal trots karantänstiden, vet inte Sven Söderberg i detalj. Men han gissar att det går att komma runt avtalet genom att man till exempel låter kollegorna jobba någon månad på jourkomp den första tiden tills man har fått restriktionen hävd.

– Det går även att jobba i till exempel Stockholm eller något annat mer närliggande sjukhus och på så sätt hanka sig fram ett halvår. En entreprenör är ofta uppfinningsrik. De löser det här ändå.

Varför tror du att sjukvårdsleverantörerna som Sjukhusläkaren har pratat med inte vill kritisera avtalet med VGR öppet?

– Som entreprenör är man beroende av bra samverkan, man vill inte allvarligt kritisera sin viktigaste samarbetspartner och finansiär som i det här fallet är regionen. Men om det här fenomenet brer ut sig kan det bli ett stort problem. Därför måste vi från förbundets sida försöka motverka det här och föra en dialog med regionen. Är det här verkligen det bästa sättet att agera om man vill att vårdvalet ska leda till att fler sjukvårdsföretag kommer in på marknaden?

Men blir det inte dyrare för regionen om specialistläkarna går över till privata företag?

– Nej, tvärtom blir det oftast billigare. Man köper ett visst antal operationer och får dem gjorda inom en viss tid. Samtidigt slipper man problemen med överbeläggningar och krockar som när det kommer in ett olycksfall som behöver vård mer akut. Sådan problematik uppstår överhuvudtaget inte i en planerad verksamhet. Det är oftast väldigt effektivt och man vet vad man får för den fastslagna summan pengar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera