Nyhetsarkiv

Privata vårdföretagare vill ha lag om meddelarfrihet för sina anställda

– Vi är rädda att om inte vi som part tydligt talar om vad vi önskar så finns risken att regeringen säger: ”Åh, vad skönt, parterna löser det här avtalsvägen”. Justitieministern, Beatrice Ask, har varit lite diffus tycker vi. Hon har sagt att frågan om meddelarskydd för anställda i privata vårdföretag ska lösas, men jag har inte hört henne säga att hon vill ha en lag för alla, säger Håkan Tenelius.

Vårdföretagarna genomförde i oktober förra året en stor enkät till medlemsföretagen där 469 av de 2.000 anslutna företagen svarade på frågor om hur de ser på att införa meddelarskydd för de anställda.

– Enkäten visar väldigt tydligt att det bland våra medlemsföretag finns ett stort stöd för att likställa privat och offentligt driven verksamhet och att företagen vill lösa meddelarskyddet via lagstiftning, säger Håkan Tenelius. På frågan om vilket alternativ man föredrog svarade 64 procent lagstiftning, 11 procent kollektivavtal och 25 procent att meddelarskyddet skrivs in i kontrakt mellan beställaren och företaget.

När det gäller det tidigare motståndet mot att införa meddelarskydd på grund av rädsla för att företagshemligheter ska läcka ut visar enkäten till de privata vårdföretagen att det har skett en rejäl omsvängning.

– Av de som har en uppfattning är det bara 10 procent som tror att det finns risk för att affärshemligheter ska avslöjas så att företaget lider skada och endast 14 procent tror att det finns risk för ryktesspridning som kommer att skada företaget, säger Håkan Tenelius.

Enkäten till de privata vårdföretagen visar att en tredjedel av företagen redan idag har förstärkt meddelarskyddet genom avtal.

Vill ha konkurrensneutralitet

– För dem är det ingen stor sak att tala för ett starkt meddelarskydd. Det våra medlemsföretag tycker är viktigast är att åstadkomma konkurrensneutralitet inom vård och omsorg och så vill företagen ha tydlighet, menar Håkan Tenelius.

– För företagen ser ju att på de företag som redan har avtalslösningar verkar det ändå råda en uppfattning bland de anställda och även bland allmänheten att det inte finns ett meddelarskydd. Carema Care som fått så mycket kritik på sistone har meddelarskydd via avtal.

Håkan Tenelius menar att olika lagar för de anställda kan vara ett problem för tillväxten av privata alternativ.

– Nu är det lätt att bristen på lagligt meddelarskydd för anställda i privata vårdföretag blåses upp och skapar badwill. Egentligen tycker företagen att frågan inte är ett stort problem. Så vi tycker att det vore bra om man kunde rensa bort den här frågan en gång för alla och slå fast att alla anställda ska ha samma skydd. Ingen ska kunna säga att jag vågade inte slå larm. Jag vågade inte ringa tidningen.
Skulle ni vilja kopiera den grundlag som nu finns för det allmänna för all offentligfinansierad verksamhet?

– Vi har inte gjort någon djupare juridisk analys. Det är en fråga för juristerna. Det måste gå att lösa. Vi vill ha ett klart system där det inte råder någon som helst tvekan vad som gäller vare sig för personal eller företag. Det ska inte bli ändrade förutsättningar om en verksamhet övergår från en vårdgivare till en annan.

– En lagstiftning skulle förhoppningsvis garantera att det blir samma påföljder för den som bryter mot lagen. Med avtalslösningar vet man aldrig riktigt vad som gäller, eftersom det i så fall kommer att slutas olika avtal, menar Håkan Tenelius.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera