Nyhetsarkiv

Privata sjukvårdsförsäkringar har blivit ett lockbete

Han konstaterar att i kampen för att få tag på attraktiv arbetskraft måste landsortskommunerna hitta nya sätt att tänka. Idag betalar kommunen en privat sjukvårdsförsäkring för de tio förvaltningscheferna, medan anställda erbjuds att göra ett bruttolöneavdrag för att få en försäkring. Avdraget är på 217 kronor i månaden och innebär att de anställda betalar 1 500 kronor per år för en försäkring som är värd ­4 000-5000 kronor.

– Att bara höja lönen innebär enbart att vi får ett ”lönerace”. Det förlorar vi bara på och det blir dyrare för oss. Privata sjukvårdsförsäkringar är bra både för den anställde och för kommunen och gör att personalen är snabbt tillbaka på jobbet om något skulle hända eller om de blir sjuka, säger Henrik Sundström.

Han kan tänka sig att utöka förmånen till också andra personalgrupper som va-ingenjörer och specialistsjuksköterskor som är svårrekryterade.

– Vi skulle kunna skapa ett helt paket med förmåner, där en privat sjukvårdsförsäkring är en del av flera andra, för att bli attraktiva för de yrkesgrupper som det är hård konkurrens om, säger Henrik Sundström.

Sunne kommun betalade tidigare privat sjukvårdsförsäkring för alla anställda. Men när premierna blev högre och den kommunala ekonomin sämre slutade kommunen att stå för kostnaden och erbjöd istället ett bruttolöneavdrag på samma sätt som Uddevalla kommun. Det tackade cirka 200 av kommunens anställda ja till av de totalt cirka 1 200.

”Försäkringen en rättvisefråga”

Lärarförbundet är en av de fackliga organisationer som erbjuder medlemmarna möjlighet att teckna en privat sjukvårdsförsäkring. Enligt kanslichef Sören Holm kom det till efter en viss efterfrågan från medlemmarna. I dagsläget har cirka 1 500-2 000 av Lärarförbundets 230 000 medlemmar tecknat försäkring. Sören Holm ser försäkringen som en rättvisefråga.

– Tidigare var den här typen av försäkring förbehållen en mindre grupp anställda. Nu kan vi via kollektivets styrka erbjuda en produkt som många har råd med, säger han.

Också Unionen erbjuder privat sjukvårdsförsäkring, något de fått mycket kritik för. Men enligt Mikael Dubois, utredare på Unionen, så riktar sig Unionens sjukvårdsförsäkring enbart till de medlemmar som är egenföretagare.

Egenföretagare har sämre grundskydd

I ett inlägg på Unionens hemsida betonar han att försäkringen riktar sig till en begränsad grupp som är speciellt utsatt när det gäller sjukdom. Där en längre tids sjukfrånvaro för de flesta egenföretagare leder till att de tappar kunder, också på lång sikt.

Han pekar också på att egenföretagare i många fall har sämre försäkringsskydd än vanliga anställda eftersom de inte täcks av kollektivavtal. Försäkringen erbjuder försäkringstagarna att snabbt komma i vård med fem dagars garanti för specialist och femton dagars garanti för behandling samt medicinsk rådgivning per telefon alla dagar i veckan. I detta ingår undersökning och behandling på privat sjukhus eller annat sjukhus som är lämpligare ur behandlingssynpunkt.

Men Mikael Dubois medger samtidigt att den ökade efterfrågan på privata sjukvårdsförsäkringar reser många frågor kring grunderna för att få tillgång till sjukvård och den offentliga sjukvårdens legitimitet. Han betonar att Unionens åsikt är att sjukvård ska ges efter medicinska behov och inte efter betalningsförmåga.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera