Nyhetsarkiv

Pristagaren har sin vision klar för sig

Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman har utvecklats till ett internationellt forskningscentrum med ett stort globalt nätverk. Nu får enheten, som är specialiserad på innovativa vårdlösningar, pris för att den på ett varaktigt sätt har förbättrat vården. Peter Berggren, mångårig verksamhetschef på GMC och ny områdeschef för närsjukvård Lycksele/södra Lappland, har sin framtidsvision för sjukvården klar för sig.

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, har fått ett flertal priser tidigare. I en del av korridoren som leder genom kontorslokalen i centrala Storuman, som ligger i Västerbottens inland, hänger flera diplom på väggarna. Håkan Mogrens pris för insatser för mänskligt välbefinnande, Guldskalpellen till årets förnyare i hälso- och sjukvården och Västerbottens Grand Pris på temat Talang och kompetensförsörjning är tre exempel på utmärkelser som har gått till enheten och dess tidigare verksamhetschef Peter Berggren.

Likafullt känns det, enligt honom, en aning speciellt när GMC nu har tilldelats Friska Sjukvårdspriset, Sjukhusläkarnas pris till en aktör som genom enträget arbete har lyckats bidra till varaktig förbättring inom vården.

– Det känns oerhört hedrande. Vår nisch är ju inte sjukhus, egentligen. Vi har gjort en del arbete kring sjukhuskliniker, men det är inte vårt främsta fokus, säger han.

Glesbygdsmedicinskt centrum är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i södra Lappland i Region Västerbotten, och har ett uppdrag som omfattar fyra områden: landstingskommunala samverkansprojekt, sjukstugemodellen, samisk hälsa och distansöverbryggande teknik i vården.

Sedan de första konsultationerna med telemedicin gjordes vid mitten av 1990-talet har verksamheten i Storuman blivit en viktig faktor i fråga om innovativa vårdlösningar.

På en av väggarna inne i GMC:s lokal hänger en världskarta. Mörkröda och gula garntrådar, som sträcker sig till ett dussintal länder – Australien, Sydafrika, USA, Indien, Indonesien… – markerar etablerade samarbeten.

”Det känns oerhört hedrande”, säger pristagaren Peter Berggren. Foto: Adam Öhman

GMC har studiebesök i princip varje vecka – åtminstone en gång i månaden har enheten internationella gäster – och Peter Berggren visar runt på det ljusa kontoret med en påtaglig vana.

– När jag kom hit som doktor på 1990-talet efter att ha gjort AT-tjänstgöring i Örnsköldsvik fanns det flera eldsjälar här som var drivande inom telemedicin, säger han, som är uppvuxen i byn Norrberg utanför Storuman.

– Jag har personligen alltid varit nyfiken. Sen blev jag skolad i en struktur som var utvecklingsfokuserad. Sjukstugorna har alltid legat i framkant, tekniskt sett.

Att ställa ut digitala lösningar till folk som inte vill ha dem ger inget.

De senaste åren har utvecklingen emellertid gått fort. Det första obemannade hälsorummet, som numera kallas samhällsrum, i Västerbotten invigdes i Slussfors år 2013. I dag finns samhällsrum på åtta platser i länet. Via videolänk kan patienter koppla upp sig mot en läkare eller annan vårdpersonal. I rummen kan patienterna göra enklare provtagningar, däribland blodtryck och blodvärden.

”Vi har arbetat mycket med befolkningsmöten för att höra hur intresset ser ut”, säger Peter Berggren på GMC. Foto: Adam Öhman

– Det lokala engagemanget är nästan A och O. Att ställa ut digitala lösningar till folk som inte vill ha dem ger inget. Vi har arbetat mycket med befolkningsmöten för att höra hur intresset ser ut. Det finns alltid de som är skeptiska, men mottagandet har på det hela taget varit positivt.

För cirka tio år sedan etablerades ST-utbildningen i glesbygdsmedicin i Västerbotten, som ger adepterna möjligheter till utbyten med aktörer i bland annat Norge och Kanada.

– Den har betytt oerhört mycket. Det är fler som söker sig hit i dag. Innan vi startade ST-utbildningen fick vi ta de ST-läkare som blev över, men nu ser det helt annorlunda ut.

Medarbetare på Glesbygdsmedicinskt centrum, som har 25 personer anställda (närmare 15 heltidstjänster), bedriver för närvarande en stor mängd forsknings- och utvecklingsprojekt, varav flera är kopplade till samhällsrummen.

Vi står inför ett tekniskt genombrott, som jag ser det.

Ett projekt handlar om provtagningsprocessen. Grundtanken är enkel: Om patienter i framtiden ska kunna sköta sig själva i större utsträckning behöver man ny teknik som förenklar det.

– Vi står inför ett tekniskt genombrott, som jag ser det. Tidigare har provtagningstekniken varit helt utvecklad med hänsyn till vårdpersonalens kompetens.

Peter Berggren, tidigare verksamhetschef, och projektledaren Per-Daniel Liljegren ser potential i drönare. Foto: Adam Öhman

Ett annat projekt handlar om hur man kan använda drönare för att skicka recept och prover mellan samhällsrum och exempelvis sjukstugor.

Per-Daniel Liljegren, som är projektledare för samhällsrummen, ser stor potential med tekniken.

– Systemet ligger minst ett år fram i tid. Vi håller på att titta på tillstånd från Transportstyrelsen. Vi hade hoppats att vi skulle kunna få tillstånd att provflyga i skarpt läge här i Västerbotten till sommaren, men vi får se hur det går.

Liknande drönarsystem finns redan i Schweiz och Tyskland. Frågan, när de anpassade drönarna väl är på plats, är dock till stor del ekonomisk. Är Region Västerbotten villig att ta kostnaden?

– Ett sånt här system har många fördelar. Om du tar ett prov har det en viss hållbarhet om du ska analysera det. Det utvecklas hela tiden ny typ av diagnostik, men det kommer alltid att finnas behov av att göra en analys, säger Per-Daniel Liljegren.

Den 1 mars började Peter Berggren en ny tjänst som områdeschef för närsjukvård Lycksele/södra Lappland. Sjukvården i Region Västerbotten är sedan årsskiftet organiserad i tre geografiska närsjukvårdsområden, två länssjukvårdsområden och ett område för tandvården.

Han hade i praktiken emellertid inte lämnat sin tjänst som verksamhetschef på GMC när Sjukhusläkaren besökte honom, eftersom hans efterträdare inte var på plats. Framöver har han ett mer övergripande ansvar för enheten.

Känns det som att en epok är över för din del?

– Jag tänker inte så. Det känns mer som att jag får ett större mandat att utveckla verksamheten. Nu får jag vara med och ta beslut, säger han.

Peter Berggren och GMC har ett stort internationellt nätverk. Foto: Adam Öhman

Peter Berggren har sin framtidsvision klar för sig. Han ser framför sig en individualiserad, datadriven vård som är betydligt mer teknifierad och automatiserad än den är i dag. Om tio, tjugo år har sjukvården med hjälp av 5G och liknande lösningar helt andra möjligheter inom robotisering.

– Vi kommer att ha beslutsstöd och AI-stöd av olika slag som gör att folk klarar sig i större omfattning på egen hand. Och det kommer att frigöra resurser för sjukvården att ta hand om dem som har väldigt stora problem.

Digitala mötesplatser kommer att bli en viktig del av infrastrukturen.

Utbyggnaden av digitala samhällsrum är, enligt Berggren, en naturlig del av utvecklingen.

– Digitala mötesplatser, där sjukvård kan bedrivas i en mängd olika kontexter, kommer att bli en viktig del av infrastrukturen. Vi kommer att ha en mängd samhällsrum i glesbygdsområden, men vi kommer också ha ett sånt rum för varje särskilt boende, till exempel kommunala äldreboenden, säger han.

Nu närmast väntar ett intensivt arbete för Peter Berggren och hans kollegor för att få ihop vårdstrukturen i södra Lappland och Region Västerbotten.

– Vi arbetar för att ha både delar av sjukhusstrukturen, hela regionens primärvård och hela den kommunala hälso- och sjukvården i ett gemensamt system, som jobbar utifrån individens bästa, säger han.

– GMC:s roll kommer att vara att facilitera den här omställningen. GMC är en fantastiskt FoU-resurs som både kan följa omställningen, men också underlätta den. Det finns kompetenser här som man normalt inte har tillgång till.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera