Nyhetsarkiv

Pris till läkare som slog larm om Macchiarini

De fyra läkare som slog larm och anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har tilldelats priset Visselpipan av organisationen Transparency international.

Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson tilldelas priset från antikorruptionsorganisationens svenska avdelning med motiveringen.

”Läkarna anmälde redan 2014 forskningsfusk vid Karolinska Institutet. De äventyrade därmed sina egna karriärer i en miljö, som av förklarliga skäl värnar om sina högt ansedda forskare. Fuskets huvudsakliga syfte var att vinna en oförtjänt framgång. Därtill kommer att de fyra läkarna avvärjde en verksamhet med hög säkerhetsbrist som stämmer väl in i definitionen av korruption i vid mening.”

De fyra läkarna tog emot priset på en ceremoni i dag, tisdag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera