Nyhetsarkiv

Premiär för digital vårdcentral

Nyhetssvep: Ny vårdcentral på webben, vinster i välfärden utreds av Reepalu och Läkemedelsverket säger nej till generisk förskrivning.

Ny vårdcentral på webben

I går slog Sveriges första digitala vårdcentral upp sina virtuella portar. Patienten loggar in med e-legitimation, betalar 300 kronor och får en 15 minuter lång videokonsultation med en av de tre allmänläkarna vid vårdcentralen.

Bara vissa patienter tas emot, de med symtom som till exempel eksem, feber, och urinvägsinfektion. Bedömer läkaren att patienten behöver remitteras till specialist eller få läkemedel förskrivna, görs det. Narkotikaklassade preparat kan patienterna inte få via vårdcentralen.

– Om fem år tror vi att en femtedel av alla patientmöten inom primärvården kommer ske digitalt, säger Josefin Landgård, vd för Kry.se, i ett pressmeddelande.

Hon driver mottagningen tillsammans med Fredrik Jung-Abbou och Joachim Hedenius.

Målet är att hålla öppet alla dagar, dygnet runt, men till att börja med är öppettiderna något mer begränsade.

Ilmar Reepalu utreder vinster i välfärden

Ilmar Reepalu (S), tidigare kommunalråd i Malmö, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet är att säkra att skattemedel används till vad de är avsedda för, som det uttrycks i uppdragsbeskrivningen. Huvudregeln är att överskott ska återinvesteras i verksamheten, inte gå ut som vinst.

Utredningen är en del av den överenskommelse som slöts mellan regeringen och Vänsterpartiet efter valet.

I uppdraget ingår också att utreda reglerna för vårdvalssystem. Regeringens önskemål är att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården men att patienterna ändå ska kunna välja vart de vill gå för att få offentligt finansierad vård.

Nej till generisk förskrivning

Läkemedelsverket anser inte att produktnamnet bör ersättas med substansnamnet vid förskrivning av läkemedel.

Det stod klart när Läkemedelsverket i går presenterade sin utredning om förbättrad patientsäkerhet vid generisk förskrivning. Det kan inte säkerställas att ett införande av generisk förskrivning skulle ge ökad patientsäkerhet, anser Läkemedelsverket.

En förutsättning för utredningsarbetet var att generiskt utbyte kvarstår, det vill säga att apoteken är fria att byta ut ett läkemedel som förskrivits mot ett billigare likvärdigt läkemedel med samma substans om inte annat angivits. För att förbättra patientsäkerheten vid utbytet föreslår Läkemedelsverket en sammanhängande ordinations- och expeditionsprocess där substansnamnet framgår tydligt hela vägen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera