Nyhetsarkiv

Positiva antibiotikanyheter

Nya antibiotika. Nya antibiotika mot multiresistena tarmbakterier är på väg. Betalaktamashämmare i kombination med betalaktamantibiotika genomgår nu kliniska prövningar och kan bli klara att sättas in som behand­ling om några år.

Europa. Användningen av antibiotika­behandling av djur minskar i Europa. I 19 av 20 europeiska länder gick försäljningen av antibiotika avsedda för djur ner 2011 jämfört med 2010 med mellan 0,4 procent och 28 procent, enligt statistik från EMA (European Medicines Agency).

Världen. Enligt WHO används bara en liten mängd av de antibiotika som WHO klassar som de kritiskt viktigaste för behandlingen av människor i uppföd­ningen av djur. Exempelvis var det bara 0,2 procent av all försäljning av tredje och fjärde generationens cefalosporiner som gick till dju­r­sektorn 2011. När det gäller kinoloner och makrolider var siffrorna 1,6 procent respektive 8 procent.

Sverige. Den totala antibiotika­försäljningen för användning på djur har minskat succesivt under de senaste åren, från cirka 17 ton 2007 till cirka 11 ton 2013. Några kritiskt viktiga antibiotika för behandling av människor med resistenta bakterie­infektioner minskade mest, med cirka 50 procent och sedan 1 januari 2013 får dessa medel inte längre användas som förstahands­preparat vid behandling av djur.

Norden. De nordiska länderna kan komma att satsa 2,5 miljarder kr under fem år för att få fram ny anti­biotika. Förslaget kommer från den tidigare svenske ministern Bo Könberg i en ny rapport om hur det nordiska samarbetet inom hälsoområdet kan utvecklas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera