Nyhetsarkiv

S och SD vill samla och bredda kompetensen

”Jag och styret anser att det finns många fördelar med att ha en samlad verksamhet och bedömningen är att det är den bästa lösningen”, säger Yvonne Augustin (S) ordförande i sjukvårdsnämnd Sund. Och hon får stöd av Sverigedemokraterna – vågmästarna i Region Skåne.

– Min roll som politiker är att göra en samlad bedömning för skåningarnas bästa. Jag har gjort det genom att lyssna in och föra diskussioner med olika aktörer, skriver Yvonne Augustin i ett mejl till Sjukhusläkaren.

Hon berättar vidare att ryggortopedin kommer att finnas kvar i Ängelholm, men i Region Skånes egen regi. Tanken är att man med en gemensam verksamhet kan samla en bred och hög kompetens som på ett mer effektivt sätt kan ta hand om patienterna i Skåne, menar hon.

– Det ger bättre förutsättningar för forskning, utveckling och utbildning. En sammanslagning innebär också en större läkarstab som bidrar till att bättre kunna bemanna upp jourlinjer. Att ryggortopedin går över i egen regi innebär en satsning på Ängelholms sjukhus, vi vill satsa på sjukvård på de mindre sjukhusen i Skåne.

Ortopedkliniken i Ängelholm är en av få enheter i Sverige där patienter med mycket svåra bäckensmärtor kan få hjälp med fusion av SI leden. Har ni funderat över konsekvenserna om denna verksamhet läggs ner?

– Vi är naturligtvis måna om den här patientgruppen och kommer att se över om verksamheten kan fortsätta i Region Skånes regi.  Med en samlad och bred kompetens är möjligheterna större att hitta långsiktiga lösningar för denna grupp av patienter.

Samtidigt som förslaget om att ta över ryggverksamheten från Ängelholm har det kommit en förfrågan från ortopedkliniken på SUS om hjälp med jourverksamhet då man saknar ryggortopeder – hur rimmar det med förslaget om nedläggning?

– SUS har löst det uppkomna problemet och det finns inga vakanser i det planerade jourschemat framöver eller till sommaren 2017. Vi behöver samla den totala kompetensen i Region Skåne för att upprätthålla kompetens och jourverksamhet både gällande ryggtrauma och övriga jouråtaganden.

Och inom sverigedemokraterna, som har en vågmästarroll i Region Skåne, delar man uppfattningen om att ortopedverksamheten bör tas över i egen regi.

Patrik Jönsson (SD) är regionråd i region Skåne.

– Vi har inte ändrat oss på den punkten. Vi ser till långsiktligheten här och menar att vi vill ha en utökad verksamhet i Ängelholm och då måste vi ha det hela sammanhållet, säger regionrådet Patrik Jönsson (SD).

Han betonar att det inte är tal om en nedläggning av verksamheten i Ängelholm utan snarare om en utökning av verksamheten.

– Vi har stora problem i bland annat Malmö och vill därför att vi ska satsa på detta och ha en elektiv verksamhet kvar i Ängelholm som ska vara fredad. Förebilden är Hässleholm där detta fungerar mycket bra. Det enda jag kan se som ett hot mot att detta skulle fungera bra är om ryggkirurgerna inte vill jobba kvar som några av dem har aviserat. Det är mycket viktigt att vi inte blåser upp en bild av att vårt beslut skulle innebära att Ängelholms sjukhus skulle lägga ner – det kan inte vara mer fel. Det var en bra verksamhet redan när Aleris tog över och det kan fortsätta fungera bra även om Region Skåne tar tillbaka driften.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera