Nyhetsarkiv

Politikerna tvingade igenom elsanerat rum som aldrig användes

– Ingen som jobbar på infektionskliniken stod bakom förslaget, tvärtom kände vi oss ganska generade när det var dags för invigning, säger överläkaren och dåvarande verksamhetschefen på kliniken, Bengt Hill till Sjukhusläkaren.

Han och de anställda togs helt på sängen och fick läsa om satsningen på ett elsanerat rum i pressen.

– Jag vände mig då omedelbart till den dåvarande sjukhusdirektören för att förmå honom att dra tillbaka det politiska förslaget. Vi hade inget behov av rummet. Även om det finns patienter som har dessa besvär och som vi på bästa sätt måste försöka hjälpa, så finns det inga medicinska skäl till ett speciellt elsaneringsrum. Utifrån gjorda studier finns tyvärr heller inget vetenskapligt belägg för att man inrättar ett sådant här rum.

– Jag framförde min och personalens åsikt att det inte får gå till på det här viset och att vi kunde köpa tjänsten vid behov, men det var ingen som lyssnade på oss så trots den enade personalens protester drev den politiska ledningen igenom förslaget.

Jacomina Beertema, läkare och gruppledare för moderaterna i Västernorrlands läns landsting satt i opposition då beslutet om det elsanerade rummet togs.

– Jag och sjukvårdspartiets representant som också är läkare reserverade oss.

– Vi ansåg att kostnaderna för ett elsanerat vårdrum var för höga och att satsningen stred mot evidensbaserad vetenskap. Förslaget kom inte från verksamheten på infektionskliniken utan från den politiska ledningen efter påverkan från starka intressegrupper.

– Sjukvården har inte obegränsat med resurser så vi måste vara noggranna med våra prioriteringar och grunda våra beslut på vetenskap och inte på populistiska förslag, säger Jacomina Beertema.

Hon menar att kvalificerad sjukhusvård, det vill säga medicinsk undersökning, övervakning och behandling i regel kräver eldriven apparatur i form av exempelvis röntgen, ultraljud, EKG och EEG.

– Sjukhusvistelse blir ganska meningslös om man inte kan bedriva kvalificerade medicinska undersökningar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera