Nyhetsarkiv

”Politikerna måste ta ansvar för vårdplatsbristen”

Landstingsrevisorerna i Stockholm har studerat sex kliniker på karolinska universitetssjukhuset och fyra på Danderyds sjukhus.

Resultatet visar att trots ett intensivt arbete med patientflöden hör överbeläggningar till vardagen på de båda sjukhusen. På Danderyds sjukhus hade två av de fyra klinikerna en genomsnittlig beläggning på 100 procent per månad och överbeläggningar var mer regel än undantag. ”Vid flera av de granskade klinikerna är läget ansträngt och marginalerna små” skriver landstingsrevisorerna.

I rapporten konstateras att båda sjukhusen arbetar för att förbättra patientflödena, men att många av lösningarna ligger utanför det sjukhusen råder över, framför allt tillgången till eftervård. Även tillgången till medicinsk service och operationskapacitet utgör flaskhalsar, enligt rapporten.

Landstingsrevisorerna menar att klinikernas analyser ska ligga till grund för dimensionering av medicinsk service och operationsresurser samt för bedömning av behovet av eftervård. Revisorerna understryker att problemen inte kan lösas på sjukhusnivå, det måste till en dialog mellan sjukhusen och hälso- och sjukvårdsnämnden så att beslut kan fattas på landstingsövergripande nivå.

Länk till landstingsrevisorernas rapport: Effektivisering av sjukhusens patientflöden

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera