Nyhetsarkiv

”Politikerna har inte varit tillräckligt modiga”

Det har saknats politiskt mod i Landstinget Västernorrland. Men nu ska verksamheterna dels koncentreras och framför allt planeras upp för att komma tillrätta med landstingets långa väntetider en gång för alla.

Det menar Erik Lövgren (S), landstingsstyrelsens ordförande sedan oktober förra året.

– Vi känner till att tillgängligheten är låg hos oss när det gäller de här ingreppen du beskriver och vi är självklart väldigt oroade för det. Vi har arbetar hårt tillsammans med förvaltningen för att försöka förbättra oss på det här området. Kommer inte svensk sjukvård åt tillgänglighetsproblematiken har vi svårt att försvara den svenska modellen, säger Erik Lövgren.

För tillgängligheten är inte bara ett problem i Västernorrland, det är Erik Lövgren noga med att betona. Även om man här har en något tuffare situation på grund av de långa avstånden.

– Avstånden i sig är ett bekymmer, men det är inte oöverbryggbart.Vi har naturligtvis transporter mellan enheterna,säger han.

I stället är orsaken till de dramatiska väntetiderna i landstinget att det under lång tid har saknats politiskt mod att ta tag i flera viktiga, strukturella frågor, menar han.

– Ingen har vågat planera upp verksamheten och koncentrera till exempel de elektiva höft- och knäoperationerna till Sollefteå som landstingsfullmäktige beslutade om i juni i år och som kommer att öka tillgängligheten för den här patientgruppen. Överhuvudtaget har det funnits en väldigt låg grad av samverkan mellan de tre sjukhu­s­enheterna. Vi måste börja se det som ett enda sjukhus här uppe – ett sjukhus med långa korridorer. Svensk sjukvård håller på att förändras. Vi kan helt enkelt inte göra allt på alla ställen längre.

De här åtgärderna du beskriver har vållat en hel del protester från lokalbefolkningen.

– Om det har! Det har varit svårt för oss att kommunicera ut en bild av bakgrunden till dessa beslut – hur det ser ut i verkligheten, vad vi har för patientgrupper och vad vi har att möta i framtiden. Sedan är det klart att strukturella förändringar i en organisation som vår skapar konflikter. Oron är stor över att den akuta vården inte ska kunna tas om hand. Men det kommer vi att säkra upp, bland annat genom en utbyggnad av primärvården. Självfallet kommer ingen att lämnas utan vård. Det finns jättemånga exempel i landet där man har gjort liknande koncentrationer av verksamheten där det har lyckats väl.

– 80-85 procent av sjukhusbesöken görs i dag av kroniker och äldre äldre och givetvis måste vi se till så att den vård de behöver finns nära. Det kan vi göra genom samverkan och en utbyggnad av primärvården, precis som Göran Stjernstedt kommer fram till i sin rapport. Det är ett oerhört fint yrke att vara allmänspecialist. De är stjärnorna i vår framtida sjukvård.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera