Nyhetsarkiv

Politiker, behöver ni en vårdskandal för att lyssna?

Efter operationen lades Jan Halldin in på ett tvåbäddsrum på en öron-, näs- och halsavdelning, men sent på kvällen kom nattsköterskan in och han flyttades hastigt till ett oroligt fyrabäddsrum, som inte var avsett för nyopererade som inte bör utsättas för smittorisker och störningar. Skälet var att en annan patient som inte var öron-, näs- och halspatient behövde ett enkelrum.

– Även om patientsäkerheten inte var hotad för min egen del så handlar det om vårdkvalitet och jag undrar vilka risker patienten utsattes för som måste läggas på en öron, näs- och halsavdelning fastän han tillhörde en annan specialitet, skriver Jan Halldin i debattartikeln och menar att problemen inom sjukvården nu är så stora att det måste tillsättas en katastrofkommission med uppgift att klarlägga orsaker bakom varje allvarlig kvalitetsbrist inom vården, där även strukturella faktorer som platsbrist, felaktiga ekonomiska incitament och bristande resurser beaktas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera