Nyhetsarkiv

Polisanmälan visar på starka chefsband i landstinget i Halland

Den 31 augusti, fyra dagar efter att kammaråklagaren konstaterat att läkaren inte begått någon brottslig handling, hävdade Catarina Dahlöf i en pressrelease att det var helt rätt av sjukhuset att lämna frågan till rättslig prövning.

I samma pressrelease skriver Catarina Dahlöf att landstingets jurister ska undersöka möjligheterna att överpröva kammaråklagarens beslut.

”Jag förlitar mig på att våra ledningar tar reda på saker och gör en bra bedömning”

När Sjukhusläkaren efter att ha sökt Catarina Dahlöf under lång tid får kontakt med henne på telefon och ställer frågan på vad hon grundar åsikten att en polisanmälan var rätt svarar hon:

”När frågan kom till mig fanns ju ingen möjlighet att överpröva deras bedömning och jag förlitar mig på att våra ledningar faktiskt tar reda på saker och ting och att sjukhusledningen gjorde en korrekt bedömning i det läget som rådde då. Mitt ställningstagande grundades på den information som jag hade att det fanns en misstanke om att något skett som man skulle polisanmäla.

Men kammaråklagaren hade ju i det läget sagt att den misstanken var felaktig.
– Då är jag förvånad eftersom man inte tagit någon kontakt med landstinget i den här frågan under förundersökningen.

Åklagarens beslut överprövas inte

I dag, tre veckor senare, är juristernas undersökning klar. Landstinget i Halland har beslutat att inte överpröva åklagarens beslut. I stället ska landstinget nu vända sig till Socialstyrelsen.

– Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att en rättslig process inte är rätt väg att gå. Vi vill så snabbt som möjligt få klarhet i vad som gäller, så nu ska vi sätta oss ned tillsammans med Socialstyrelsen och kanske Datainspektionen och på olika sätt se hur de valt att tolka lagstiftningen och vad det innebär för oss, säger Catarina Dahlöf.

Varför kontaktades inte Socialstyrelsen och Datainspektionen från början?
– Jag vet inte hur sjukhusledningen gjorde sin bedömning, det får du fråga dem om, men då var ju situationen akut för dem på plats.

Vad menar du med akut? Vad hindrade dem från att kontakta Socialstyrelsen och Datainspektionen som ni nu ska göra?
– Det kan jag inte svara på. Jag var inte inblandad i det läget.

Tycker du som landstingsdirektör att det är okey att man polisanmäler medarbetare utan att höra deras version?
– Det är en helt hypotetisk fråga, jag kan inte kommentera den.

Den är inte hypotetisk, den har inträffat.
– Ja, men det kan se väldigt olika ut. Jag kan inte svara på frågan generellt.

Men du vet ju exakt vad som hänt i det här fallet.
– Jag är inte exakt insatt i detaljerna.

Så du har ingen åsikt om det var okey eller inte att läkaren i det här fallet inte fick yttra sig?
– Jag kan inte uttala mig för jag känner inte detaljerna. Det har ju framkommit att det finns många olika syner på det här.

Har det? Vilka olika syner är det? Kristina Wallentin har vidimerat att hon är helt korrekt citerad när hon säger att hon inte hade något behov av att höra läkarens version.
– Jag har ingen kommentar till det.

Tycker du inte som ledare för en demokratisk organisation att medarbetare bör få ge sin version innan de polisanmäls?
– Jag vet inte vad du lägger i ordet en demokratiskt styrd organisation.

Landstingets grund vilar ju på att de ska vara en demokratisk representation.
– Ja, just det, men det innebär ju inte att linjeorganisationen vilar på någon slags folkvald princip när vi styr och leder verksamhet. Den demokratiska organisationen består ju av att vi lyder under kommunallagen och därför fattas vissa beslut av våra politiska partier och våra politisika företrädare, det är ju det som är den demokratiska organisationen.

Men det ställs extra demokratiska krav på en offentlig organisation. Det finns en rad speciella regler jämfört med privat verksamhet, det finns lagar om yttrandefrihet, meddelarfrihet och upplysningsskyldighet till anhöriga för att ta några exempel.
– Det är helt korrekt.

Bör inte en sådan organisation då även internt ledas demokratiskt?
– Jag tycker att du blandar ihop demokratiskt styrda system med ledaruppgiften. Vi lyder under offentlighetsprincipen och kommunallagen som vi vilar på i vår verksamhet, det innebär ju inte att när vi går in i det arbetsrättsliga läget så är det en demokratisk process att fatta beslut, där vilar vi på våra avtal med våra fackliga företrädare, där vi har ett samverkansavtal som reglerar hur vi samarbetar.

Ja, och arbetsrättsligt finns det kollektivavtal och regler om vad som är god sed på arbetsmarknaden. Sjukhusledningen har fått kritik av bland annat arbetsrättsjuristen Claes Sandberg som menar att ledningen brutit mot god sed på arbetsmarknaden när man inte lät läkaren berätta sin version, något som han menar att facket i Halland borde kallat till förhandling om. Har du någon kommentar till kritiken?
– Nej, jag har inte tagit del av den. Jag vet inte vad du hänsyftar till för lagstiftning när det gäller god sed på arbetsmarknaden, men vi har ett samverkansavtal med våra fackliga organisationer och jag träffar dem regelbundet. De har inte framfört centralt att vi på något sätt brutit mot god sed.

Det finns de som menar att facket borde kallat till en förhandling
– Någon sådan framställan har aldrig gjorts.

Så tyckte Catarina Dahlöf i ett nyhetsbrev 2007

Flera läkare på Varbergs sjukhus har velat uppmärksamma Sjukhusläkaren på ett informationsbrev skrivet av Catarina Dahlöf i mars 2007 om patientsäkerhet.
Där skriver hon:

”Min erfarenhet är att beslutsunderlag där många varit delaktiga, och olika kompetenser använts, blir både bredare och djupare i kunskap. Det kräver modiga, mogna ledare och medarbetare som vågar bjuda in fler i sina beslutsprocesser och på ett öppet sätt kan lyssna och lära av andra. Ett prestigelöst sinne i mötet med andras tankar och erfarenheter skapar goda förutsättningar för att olika kompetenser får möjlighet att berika varandra”.

Se också:
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera