Nyhetsarkiv

Platsen i syskonskaran påverkar risk för astma

Platsen i syskonskaran, eller om du inte har några syskon alla, kan ge olika risk för astma och andra vanliga sjukdomar i barndomen, det visar ny forskning från KI.

Populationsstudien som gjorts vid Karolinska institutet har publicerats i Journal of Allergy and Clinical Immunology. Tidigare forskning har pekat på att yngre syskon har en lägre risk för att utveckla astma eller allergiska sjukdomar som hösnuva och atopiskt eksem. Liknande effekter har också kunnat påvisas när det gäller andra tillstånd som diabetes typ 1 och neuropsykiatriska sjukdomar som adhd. Forskarna på KI ville därför ta ett helhetsgrepp, skriver ki.se.

– Vår studie bekräftar att det finns ett samband mellan syskonskap och senare sjukdomar i barndomen, säger Catarina Almqvist Malmros, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, som har lett studien till ki.se.

Genom att använda Flergenerationsregistret länkat till Medicinska födelseregistret har de tagit fram information om syskonskap för drygt 300 000 barn födda mellan 1996 och 2002.

– Vi fann att barn utan syskon hade högre risk för astma, diabetes och adhd jämfört med förstfödda som fått yngre syskon. Däremot syntes ingen skillnad i risken att få luftvägsinfektioner, säger Catarina Almqvist Malmros.

Yngre syskon visade sig ha en lägre risk för astma och luftvägsinfektioner jämfört med barn som var äldst i syskonskaran. Det fanns dock ingen skillnad i risken för diabetes eller adhd.

Studien ger inte svar på vad som orsakar sambandet mellan syskonskap och sjukdomar under barndomen. Forskarna tror det kan bero på antingen skillnader i exponering för bakterier och virus, miljön i livmodern under fosterutvecklingen eller benägenhet att söka sjukvård, som kanske kan vara lägre hos föräldrarna när det gäller de yngre syskonen, om man fått en viss vana med till exempel virusinfektioner.

 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera