MILJÖN OCH SJUKVÅRDEN

Plasthandskar med sju liv kan bli första steget till lokal återvinning och tillverkning

Skyddsutrustning som återvinns på plats ute på svenska sjukhus. Det kan bli verklighet med hjälp av en uppfinning som fem studenter på Blekinge Tekniska Högskola står bakom.

Adam Backman och fyra andra studenter på Blekinge Tekniska Högskola har gjort en världsunik uppfinning. Den består av en maskin som i dagsläget kan återvinna plasthandskar sex gånger utan att handskarnas egenskaper försämras. Idén är att skapa system för att återvinna alla typer av skyddsutrustning inom vården och tillverka nya produkter på plats.

Studenternas resa mot uppfinnarvärlden startade under en internationell projektkurs när gruppen började designa system för att hålla kvar plast i cirkulära flöden.  Deras drivkraft var nedskräpningen av haven som de upplevde som plågsam att se.

I början handlade det om att skapa återvinningssystem för förpackningar. Men när pandemin slog till skiftade fokus till skyddsutrustning inom sjukvården. Det blev tydligt hur mycket engångsmaterial som används och hur sårbar vården är för bristsituationer. Plastanvändningen har ökat kraftigt i hela samhället redan före Covid-19.

Handskar är den engångsprodukt som används mest i sjukvården och enligt European Environmental Agency (EEA) har importen av engångshandskar till EU ökat betydligt under pandemin.

Eftersom plasthandskar används i så stora volymer bestämde sig Adam Backman och de andra studenterna för att designa en maskin som kan återvinna just handskar. De lyckades och maskinen utsågs i höstas till en av topp 20 bland cirka 1 800 bidrag till den internationella innovationstävlingen James Dyson Award.

I maskinen löses handskarna upp i hett vatten, steriliseras och formas till nya handskar. Materialet som används är en särskild typ av polyvinylalkohol (PVA) men tanken är att så småningom kunna använda biobaserad plast.

Reglove-handsken fungerar enligt studenterna som en nitrilhandske och är både slitstark och formbar. Uppfinningen är en prototyp i dagsläget och maskinen behöver optimeras för att vara gångbar på marknaden. Tillverkningen ska gå fortare och steriliseringsprocessen behöver automatiseras.

Handskar som används i den svenska sjukvården färdas ofta över halva jorden. Adam Backman, uppfinnare

– Man ska kunna slänga handskarna i maskinen och så kommer den att spotta ut ett par nya på andra sidan, säger Adam Backman.

Maskinen ska kunna stå på ett större sjukhus eller på en plats där flera verksamheter kan samsas om den. Både tillverkning och återvinning sker alltså lokalt och minskar beroendet av marknaden vid en krissituation. Med dagens maskin tillverkas handsken i det första steget och återvinns sedan sex gånger vilket ger sju ”liv” och 85 procent mindre materialanvändning. Förhoppningen är att produkterna ska kunna återvinnas ännu fler gånger i framtiden. Minskade material- och transportbehov betyder enligt Adam Backman att systemet kan hjälpa sjukvården att minska sin klimatpåverkan betydligt.

– Handskar som används i den svenska sjukvården färdas ofta över halva jorden för att användas i ett par minuter och sen slängas och brännas. Vilket är en ohållbar livscykel, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera