Nyhetsarkiv

”Personligen tycker jag att det vore bra att titta mer på själva händelsen”

Det är vad patientsäkerhetslagen (2010:659, 7 kap, 8 §) kräver av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) när det gäller lex Maria (samma lag 3 kap. 5 §).

Tidigare arbetade Socialstyrelsen utifrån uppdraget att inte bara kontrollera att sjukvården hade gjort en egen utredning, man gjorde också en egen bedömning, av händelsen.

I dag innebär IVO:s granskningar i stort sett att man endast granskar att sjukvården utrett sig själv på ett godtagbart sätt.

– IVO har tagit den nya nya lagen väldigt bokstavligt och det är så våra interna rutiner ser ut

Det säger Lisbeth Ljunggren, inspektör på IVO. Men hon säger också att de regionala enheterna tillämpar rutinerna lite olika.

– Vi i Örebro har vidhållit att vi tycker det är av vikt för att stärka patientsäkerheten genom att vi ändå hjälper vårdgivaren lite på traven och påpekar brister. Så vi har fortsatt att göra det i viss utsträckning.

Rutinerna ska revideras

Lisbeth Ljunggren är också processutvecklare av just lex Maria och arbetar just nu med att revidera rutinerna kring lex Maria.

Förslaget som nu är ute på internremiss öppnar upp lite grann igen för att kunna uppmärksamma vårdgivaren på brister som vårdgivaren inte direkt angivit som en del av händelsen men som ändå framkommer i utredningen.

– Personligen anser jag att man för att kunna bedöma vårdgivarens utredning måste sätta sig in i händelsen. Vi ska ju granska att de har gjort en bra utredning och att patientsäkerheten stärks, men vi måste också kunna hjälpa till och påpeka saker, vi kan ju inte ha munkavle.

För enskildas klagomål mot sjukvården/personalen ska IVO däremot ”göra den utredning som behövs för att kunna pröva klagomålet”. Vid klagomål får också IVO utreda och pröva omständigheter som inte har åberopats i anmälan. När det gäller lex Maria-ärenden får IVO öppna ett nytt ärende om myndigheten vill utreda vidare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera