Nyhetsarkiv

”Pengar till äldrevård finns, men de hamnar inte där de gör mest nytta”

Hon konstaterar att finns gott om pengar kring den enskilde multisjuka, det visar bland annat en studie från Gävle. Men de hamnar inte alltid där de gör mest nytta, menar hon.

– Pengar som nu hamnar på akuten och i den dyra slutenvården skulle kunna göra bättre nytta för individen och för samhället om de styrdes till att ta hand om vården utanför sjukhuset, säger Ulla Gurner.

Hon är utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum. Under 10 år har hon arbetat med en modell för kvalitativa uppföljningar av hur vård och omsorg av äldre, multisjuka patienter, fungerar. Hon har beskrivit verkligheten utifrån gruppens behov och problem i strukturmässigt olika områden.

För tillfället deltar hon i SKLs projekt ”Bättre liv för äldre sjuka”. Inom ramen för detta projekt kartläggs också hur vård och omsorg fungerar för äldre, multisjuka.

Bra verksamhet läggs ner när projektpengarna försvinner

Hon konstaterar att väl fungerande tidsbegränsade projekt som visar hur vård och omsorg för äldre skulle kunna fungera bättre, ofta läggs ned när projektpengarna försvinner och allt återgår till det gamla vanliga.

Äldrevården saknar verksamheter som utgår från, och tar ansvar för, individens samlade behov konstaterar Ulla Gurner.

Hon är kritisk till hur primärvården fungerat för äldre med många sjukdomar och problem.
Primärvården rycker ut på händelser. Lite tid ägnas åt förebyggande vård och samverkan med andra vårdgivare och den kommunala omsorgen, konstaterar hon.

Hembesök av läkare sällsynt

I dag får multisjuka träffa många olika läkare och distriktssköterskor. Hembesök av läkare är extremt sällsynt medan distriktssköterskornas besök är mer vanliga. Trots det blir endast ett fåtal äldre patienter inskrivna som hemsjukvårdspatienter.

Ulla Gurner beskriver kommunens hemtjänst som hårt insatsstyrd med många olika vårdbiträden som kommer hem till den äldre. Hon betonar att det är vanligt att anhöriga ger omfattande stöd inte minst som administratörer och samordnare av vård- och omsorgskontakter.

Den stora mängden läkemedel som skrivs ut till gruppen äldre patienter, i medeltal tio olika, kräver läkare som tar ansvar för att följa, värdera och ompröva läkemedelsförskrivning och följsamhet. I detta arbete behövs stöd av apotekare och dem som finns närmast den äldre.

Vårdval även för äldre

Det hjälper inte med matlådor hem till de äldre om de inte äter upp maten. För att hitta fungerande lösningar kring läkemedel, nutrition, munhälsa och funktionsträning krävs tid för reflekion och samarbete, säger hon.

Ulla Gurner betonar också att äldre, multisjuka har rätt att göra val i vården precis som alla andra.
Deras behov finns idag separerade i ett vårdval på landstingssidan och i ett kundval på kommunsidan, säger Ullla Gurner.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera