Nyhetsarkiv

”Pengar att tjäna på att sälja vård till EU”

Högspecialisterad vård ECMO-behandling av svårt lungsjuka, stamcellsbehandlingar och transplantationer med levande donatorer nämns som exempel på områden där en svensk vårdexport skulle kunna ha framgångar. Andra områden som kan vara aktuella är starr- och höftledsoperationer, där det finns köer i många länder, enligt region- och landstingsråden Birgitta Rydberg och Anna Starbrink (Stockholm), Jonas Andersson (Västra Götaland) Gilberg Tribo (Skåne) i Dagens Industri.

I dag reglerar Försäkringskassan priset för vårdexporten. I dagsläget gäller den så kallade utomlänsprislistan även för svensk vårdexport. År 2009 fick det av Karolinska sjukhuset ägda Stockholm Care kritik av Försäkringskassan för att ha såld sjukvård för ett högre pris. Sedan dess har invånarna i Stockholm i praktiken subventionerat Stockholm Cares försäljning, enligt debattörerna, som menar att Försäkringskassan måste tillåta sjukhusen att ta ut ett rimligt pris.

Debattartikeln tar även upp svenska patienters rätt att söka vård i andra EU-länder, till exempel för canceroperationer. ”Det behöver inte nödvändigtvis innebära ekonomiska belastningar för Sveriges landsting och regioner – ett ingrepp kanske rent av är billigare om det utförs på en högspecialiserad och högeffektiv utlandsklinik.” skriver de.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera