CYBERHOT

Pejling: Hur möter regioner och sjukhus cyberhoten?

Myndigheter varnar för att cyberhoten mot sjukvården ökar och blir mer avancerade. Men hur bör regioner och sjukhus skydda sig? Och hur arbetar de i dag med dessa frågor? Sjukhusläkaren har gjort nedslag på olika håll för att få en aktuell bild av läget.

Artikeln ingår i temat Cyberhoten ökar – och nu är även sjukvården en måltavla

Region Stockholm. Södersjukhuset får allt mer stöd från Region Stockholms gemensamma säkerhetsfunktion, Region Stockholm CERT. Anledningen är de eskalerande IT-hoten mot sjukvård i Sverige och övriga världen.

Läs mer: Södersjukhuset får mer centralt stöd för att möta utvecklingen med IT-hot

Västra Götalandsregionen. IT-organisationen VGR IT har beslutat om en extra satsning på 42 miljoner kronor under två år helt dedikerad till att stärka IT-säkerheten i system och infrastruktur.

Läs mer: I VGR har antalet som jobbar med IT-säkerhet ökat från 10 till 25 på tre år

Region Skåne. Regionen har ett upplägg med outsourcad drift och säkerhet inom IT som innebär att stora delar av IT-frågorna som rör Skånes universitetssjukhus i praktiken sköts av Tietoevry, men även andra underleverantörer. Frågor om exempelvis klient- och nätverksskydd ligger således inte hos sjukhuset eller regionen i första hand.

Läs mer: Region Skåne unikt med outsourcad IT-säkerhet

Region Västerbotten. Trots att den ökade digitaliseringen ständigt ställer nya krav på IT-säkerhet har IT Västerbotten som ger stöd till regionens verksamheter inte fått mer resurser de senaste åren.

Läs mer: ”Verksamhetschef: Det kommer krävas mer IT-resurser”

Region Jönköpings län. I Region Jönköping har IT-centrums uppdrag växt de senaste åren och det fortsätter att växa. Det säger Ylva Linderstam, chefsarkitekt och IT-säkerhetschef.

Läs mer: ”Vi ser ett behov av att IT-säkerhetsorganisaitonen ska växa de närmaste åren”

Region Sörmland. Regionens IT-organisation har i dagsläget 135 anställda, varav ungefär 8–10 personer har arbetsuppgifter som mer direkt är kopplade till IT-säkerhet.

Läs mer: ”Vi arbetar aktivt utifrån information kring hotbilder”

Region Västmanland. IT-organisationen som ska skydda hälso- och sjukvården i Region Västmanland har i huvudsak samma resurser i dagsläget som för tre år sedan. Samtidigt har IT-säkerhet blivit ett mer prioriterat område som allt fler arbetar med i sitt dagliga arbete. Det säger Jan Hallberg, administrativ direktör i regionen.

Läs mer: ”Direktör: Allt fler arbetar med IT-säkerhet i sin yrkesvardag”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera