Nyhetsarkiv

Patientsäkerheten får underkänt i alla landsting

Sjukvårdssvepet. Vårdpersonalen underkänner patientsäkerheten i hela Sverige, åtta akutsjukhus är i stabsläge på grund av personalbrist och i Kalmar kartlägger landstinget flyktingar för att hitta läkare för framtiden. Läs fler nyheter.

Patientsäkerheten får underkänt i alla landsting. Samarbetet brister mellan olika enheter, för få händelser rapporteras och arbetsbelastningen är för hög, det anser medarbetare inom vården, enligt en enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, publicerar i dag. Många är också kritiska mot högsta ledningens bristande stöd till patientsäkerhetsarbetet, läs mer i artikel på SVT.

Läkarna behöver administrativ tid för att göra sitt jobb. Det är inte en uppgift som bara kan skäras bort som en del tycks tro, hävdar Jonas Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus, i ett debattinlägg på Dagens Nyheter i dag. Han har räknat sina egna timmar och kommit fram till att han ägnar cirka 30 procent av sin arbetstid till nödvändig administration och cirka 70 procent till sina patienter. Läs debattartikeln här.

Utbilda invandrade läkare. Kostnaden för att vidareutbilda en invandrad läkare är bara en tiondel av kostnaden för en svensk läkarutbildning. Ändå avsätts bara resurser för att utbilda en bråkdel av de invandrade läkarna. Det är resursslöseri, satsa på kompletterande högskoleutbildningar, kräver företrädare för fackförbundet Saco på DN debatt i dag med utgångspunkt från Saco-rapporten ”Vad kostar en akademiker” som förbundet publicerar i dag. Läs mer på DN.

Kalmar söker läkare bland flyktningar. Bland nykomna flyktingar finns ett stort antal läkare. I Landstinget i Kalmar län kartlägger man dem på ett tidigt stadium för att senare kunna anställa dem för att lösa läkarbristen. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Kalmar i dag.

Vårdpersonal saknas, sjukhus i stabsläge. Det saknas närmare 2 000 sjuksköterskor på Sveriges 68 akutsjukhus, sedan årsskiftet är åtta av sjukhusen i stabsläge och cirka 900 vårdplatser har stängts ned, enligt Svenska Dagbladet. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) anser att landstingen måste se över ledarskapet och att man på nationell nivå behöver få fram fler utbildningsplatser. Läs artikeln.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera