Nyhetsarkiv

Patientmiljard ska öka tillgängligheten

Skärpt vårdgaranti och patientkontrakt. Nu satsar regeringen en miljard kronor på att öka tillgängligheten i vården.

Enligt flera av vårdgarantins mått har tillgängligheten försämrats – det vill regeringen komma tillrätta med med hjälp av en patientmiljard – som presenterades bland annat i stadsministerns 1:a majtal.

Satsningen består av två delar: skärpt vårdgaranti i primärvården samt patientkontrakt.

”När det gäller den skärpta vårdgarantin  är tanken att pengarna från patientmiljarden ska användas till ändrade öppettider och nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal, digitala kontaktvägar för patienterna och liknande åtgärder som ger patienten en snabbare vård än med dagens vårdgaranti”, skriver regeringen på sin hemsida.

Patientkontraktet i sin tur ska hindra patienter med många vårdkontakter och komplexa behov från att falla mellan stolarna genom att fungera som en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser.

”Här kan pengarna från patientmiljarden för snabb vård användas för rekrytering av personal på vårdcentraler och övrig primärvård, för utbildning och etablering av en fast vårdkontakt samt nödvändiga IT-investeringar för att kunna samordna planering, underlätta tidsbokning och följa patientens väg genom vården.” menar regeringen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera