Nyhetsarkiv

Patientlotsar minskade väntetider

När särskilda patientlotsar infördes i lungcancervården minskade väntetiden mellan misstanke om lungcancer och behandling från 71 till 45 dagar.

Det visar en färsk utvärdering av ett projekt i Uppsala–Örebroregionen som avsåg att förbättra omhändertagandet av lungcancerpatienter.

Georg Holgersson, ST-läkare och doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Gävleborg, har utifrån data i nationella kvalitetsregistret för lungcancer, jämfört väntetiderna 2007-2009 respektive 2011-2012, det vill säga före och efter införandet av patientlotsar.

– Det visar att lotsar kan vara en lovande metod för att få ned väntetiderna inom lungcancervården. Långa väntetider är ett problem för patienterna och gör deras situation ännu värre, säger han.

Om den kortare väntetiden påverkade överlevnaden undersöktes inte på grund av för kort uppföljningstid.

Patientlotsarna var sjuksköterskor med erfarenhet av lungcancervård, behandlings- och utredningsrutiner vid lungcancer. Deras uppgift var att skynda på vårdprocessen framför allt genom att ordna tider för undersökningar och behandlingar.

Med deras hjälp minskade medianväntetiden från specialistbesök till behandlingsstart från 42 till 33 dagar. Nästan alla steg i utredningen förkortades, trots att andelen patienter som undersöktes med positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi, PET/DT, ökade under samma tid.

– Man kan tänka sig att använda samma metod för att korta väntetiden även vid andra cancerdiagnoser med många utredningssteg, säger Georg Holgersson.

Huruvida lotsfunktionen har behållits för lungcancerpatienter vid klinikerna i regionen även efter projektet, kan Georg Holgerssons inte svara på. I Gävle finns de i alla fall kvar men kallas något annat.

I Region Örebro län förlängdes ledtiderna med lotsar i stället för att minska tvärtemot i övriga landsting. Anledningen till det är oklar, men anses bland annat bero på att läkarbemanningen på lungkliniken var sämre under försöksperioden. Örebro hade dessutom redan de kortaste väntetiderna för lungcancerpatienter.

Trots den generella förbättringen är väntetiderna för lungcancerpatienter fortfarande oacceptabelt långa, påpekar Georg Holgersson.

Studien publicerades i senaste numret av Läkartidningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera