Nyhetsarkiv

”Patientlagen en stor utmaning för vården”

Det kommer att bli en tuff utmaning att implementera den nya patientlagen i vårdens dagliga verksamhet, skriver Myndigheten för Vårdanalys i en ny rapport.

  • Var fjärde patient har ingen fast läkarkontakt trots att de vill ha det.
  • Cirka 20 procent av patienterna uppger att de sällan eller aldrig får information om vad de ska vara uppmärksamma på när de lämnar sjukhuset.
  • 60 procent av patienterna avstår från att framföra sina klagomål eller synpunkter till vården.
  • Få patienter anger att de erbjudits behandling i annat landsting när vårdgarantin inte uppfyllts.

Det framgår av en utredning av myndigheten Vårdanalys som jämfört hur väl vården fungerat jämfört med vad den nya patientlagen kräver.

Undersökningen gjordes 2014 innan lagen trädde i kraft den 1 januari i år. Detta för att kunna se vilka effekter lagen kommer att få framöver.

Stora delar av den nya patientlagen är en sammanställning av bestämmelser som funnit utspridda i olika författningar i många fall i över 30 år.

Vårdanalys konstaterar att många av de skyldigheter som gällt länge inte efterföljs och att det kommer att bli en tuff utmaning att implementera den nya patientlagen i vårdens dagliga verksamhet.

Inte minst eftersom Vårdanalys undersökning visar att den nya patientlagen inte stod högt i kurs bland de 550 verksamhetschefer som svarade på frågorna.

När de rangordnade 17 sorters förbättringsarbeten ansågs patientsäkerheten vara viktigast, medan genomförandet av den nya patientlagen hamnade i botten.

I rapporten konstaterar Vårdanalys att det verkar krävas ytterligare insatser från landstingen för att den nya patientlagen ska komma högre upp på agendan.

I undersökningen svarade 9 000 patienter och 950 vårdnadshavare på Vårdanalys enkäter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera