Nyhetsarkiv

”Patienter ska listas på läkare och inte på hus”

Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande och tillika Läkarförbundets representant i referensgruppen bakom delbetänkandet, är helt enig om att en nationell primärvårdsreform behövs. Dock anser hon att nyckeln till framgång ligger i fast läkarkontakt.

– I primärvården kommer allmänläkare vara vanligast, men även andra specialiteter måste komma på fråga för vissa patienter. Den grundläggande förändringen som behövs är alltså att patienter listas på läkare och inte på hus. Det skapar ett ömsesidigt ansvar och en reell möjlighet att medicinska ordinationer och behandlingar blir rätt.

Hon anser också att den öppnare vårdgarantin är ”bra om det görs rätt”.

– Idag har man tvångsbesök hos en läkare efter sju dagar, när det kanske är någon annan kompetens man behöver. Skillnaden blir nog inte så stor, på många ställen arbetar man ju så här redan idag, men förändringen måste följas så att både patienter och läkare tycker att det är tryggt.

Karin Båtelson pekar också på vikten av att få bort stuprören mellan kommun och landsting, där Norrtäljemodellen framhålls som ett gott exempel där man ser att det handlar om samma patienter och gemensamma resurser.

Hon menar även att ”de jättelika sjukhusen med byggnader på flera mils avstånd och enorma administrativa överbyggnader gör det svårt för enskilda till vanlig kontakt och snabba lösningar” och alltså skapar enormt resursslöseri. Universitetssjukhusen behövs som spets, menar hon, men man måste också bygga de mindre enheterna, mindre sjukhus eller specialistkliniker, där möjlighet finns att snabbt konsultera, mötas och få flöden även på tvären.

– Primärvårdsläkare är basen, men det förutsätter samarbete med andra specialister – och då inte bara läkare – för att patienter ska kunna få rätt diagnos och behandling. Primärvården kommer inte ha en chans att vara första ledet ensamt med all utveckling och superkompetens som hela tiden utvecklas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera