Nyhetsarkiv

”Patientens intressen bör alltid väga tyngre”

Svenska Läkaresällskapet och Svenska Läkarförbundet har utarbetat råd om läkares förhållningssätt på sociala medier i ett gemensamt uttalande. Rådet är att inte göra det, även om det finns ett informerat samtycke.

Intressekonflikter uppstår när läkare och läkarstudenter diskuterar patienter på sociala medier. Möjligheten att föra professionellt eller utbildningsmässigt värdefulla diskussioner om kliniska erfarenheter ställs mot patientens intresse av ett starkt integritetsskydd. Det senare ska väga tyngre, anser Läkaresällskapet och Läkarförbundet.

– Vi anser att patientens intressen alltid bör väga tyngre. Man ska som läkare i alla lägen följa den etiska principen om tystnadsplikt om all information som rör enskilda patienter och den rättsliga bestämmelsen om läkarens skyldighet att iaktta sekretess om identifierbara patientuppgifter, säger Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation i ett pressmeddelande.

Sjukhusläkarnas andra vice ordförande, Elin Karlsson, också ordförande i Läkarförbundets etik och ansvarsråd säger att frågan även handlar om samhällets förtroende för läkarkåren.

– Enligt Läkarförbundets etiska regler ska läkaren iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, och vi vill med detta uttalande markera att det självklart även gäller sociala medier, säger Elin Karlsson.

Patienter kan förvisso lämna sitt samtycket till att identifierbara sekretessbelagda uppgifter får spridas på sociala medier. Men Läkaresällskapet och Läkarförbundet understryker att det då av hänsyn till patientintegriteten måste röra sig om ett väldigt tydligt informerat samtycke.

– Även om patientuppgifter avidentifieras innan de sprids i sociala medier, så finns det risk för att uppgifterna kan kombineras på ett sådant sätt att det går att identifiera en enskild patient. Eftersom det är väldigt svårt att ta bort uppgifter som spritts på sociala medier måste det informerade samtycket i så fall vara extra tydligt, säger Ulrika Sandén, jurist och en av ledamöterna i Läkaresällskapets etikdelegation.

Det gemensamma uttalande i sin helhet kan du läsa här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera