Nyhetsarkiv

”Patienten har inte fel, vi har haft stora problem”

– Patienten har inte fel i sin uppfattning. Vi har haft stora problem med att rekrytera urologer till Kristianstad, säger Leif Haendler, själv urolog och relativt nytillträdd verksamhetschef för VO Kirurgi i Kristianstad.

Han beskriver hur rekryteringssvårigheterna har fortgått under flera år och hur det under långa perioder inte fanns en enda urolog på plats. Och den uppkomna situationen har många delförklaringar, menar han.

– När jag började som verksamhets­chef år 2014 var det här faktumet redan etablerat. Diverse lokala och regionala förändringar hade gjort arbetsplatsen mindre attraktiv. Sedan tillkommer det här med att nordöstra Skåne är en glesbyggd som det inte är lika attraktivt att bosätta sig i som områdena kring Lund och Malmö.

Den stora urologiska verksamheten som har byggts upp i Malmö de senaste åren – med forskningsmöjligheter och robotkirurgi – lockar många specialister att söka sig dit i stället, menar Leif Haendler.

– Det är en bild som vi ser i hela Sverige. Alla kirurger vill göra den största kirurgin. Unga urologer söker sig dit utvecklingsmöjligheterna finns. Det är starka krafter i dag som man måste ha med sig i centraliseringen. De mentala avstånden i Skåne är väldigt långa även om det egentligen inte är många mil mellan sjukhusen.

Även Socialstyrelsens utredning som ledde till att antalet basspecialiteter minskade och urologin blev en grenspecialitet till kirurgin har bidragit till att minska rekryteringsbasen för ett sjukhus som CSK, anser Leif Haendler.

– Plötsligt tog det nio år att bli urolog. Skillnaden märktes tydligt redan i januari-februari efter att beslutet om att återinföra urologin som basspecialitet var taget. Direkt fick jag förfrågningar om hur det såg ut med lediga ST-tjänster hos oss vilket gör att framtiden ser betydligt ljusare ut för akutsjukvården i Kristianstad.

För utan urologi klarar man sig inte på ett akutsjukhus, menar Leif Haendler och berättar att denna patientgrupp utgör hela 30 procent av patientflödet på en kirurgakutmottagning.

– Därför blir det naturligtvis en väldigt svår situation för oss när ingen med adekvat utbildning har intresse av att ta hand om dem. Men jag har redan lyckats rekrytera specialister hit – visserligen inte fast anställda utan fristående konsulter – men vi har en bemanning av läkare som jobbar här regelbundet i alla fall. Det gör att vi åtminstone har en ganska bra täckning av specialister för tillfället.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera