Nyhetsarkiv

Projektledaren: ”Patienten har ett eget ansvar”

När patienten loggar in i journalen har hon ett eget ansvar och får vara medveten om att det kan stå saker som läkaren inte har hunnit informera om. Det menar Inga Jonzon Eriksson som är projektledare för Journaler via nätet i Jönköpings läns landsting och som inte har hört talas om att osignerade anteckningar har blivit tillgängliga inom 14 dagar förut.

– Funktionen i journalen är sådan att osignerade anteckningar inte ska synas förrän efter 14 dagar. Jag har aldrig hört talas om att informationen skulle vara tillgänglig innan dess. Om anteckningarna har visats för patienten ändå är det något som är fel och då måste vi göra en teknisk felsökning och kontakta leverantören. Det kan ta en vecka ungefär, säger hon.

Regelverket kring nätjournalen i Jönköping med 14 dagars fördröjning innan en journalanteckning blir läsbar för patienten har utformats just för att läkarna ska hinna granska och signera innehållet och även kontakta patienten dessförinnan om det behövs, berättar Inga Jonzon Eriksson. Och om cancerbesked inte hinner förmedlas inom den tidsperioden är det snarare fel på flödena inom vården  än på nätjournalen i sig, menar hon.

– Vi har ju bestämt detta – att det är patientens rättighet att få den här möjligheten att se sin information. Vi har över 600 patienter om dagen som utnyttjar den här möjligheten. Jag tror att mycket handlar om att vi inom vården måste prata mer om att det är så många som läser så vi blir mer medvetna om det, säger Inga Jonzon Eriksson.

Och att det per automatik är dåligt att få tunga besked framför datorn därhemma är inte heller någon självklar sanning, menar Inga Jonzon Eriksson.

– Forskning och diskussioner på det här området visar att det faktiskt finns många patienter som hellre läser hemma innan man träffar sin läkare för att i lugn och ro få möjlighet att vända och vrida på den här informationen. När man loggar in i journalen har man ett eget ansvar och får vara medveten om att det kan stå saker som läkaren inte har hunnit informera om.

Både i Uppsala och Skåne där nätjournal också har införts, visas all information i journalen direkt för patienten utan de fjorton dagarnas fördröjning, berättar Inga Jonzon Eriksson.

– Det tycker jag är ett större problem – att regelverken ser så olika ut nationellt. Hos oss ska bara signerade anteckningar visas men efter 14 dagar kan patienten läsa dem oavsett. Då syns det tydligt i kanten att anteckningen inte har signerats för att markera för patienten. Men patienter i dag söker vård även utanför det egna landstinget så reglerna borde vara samma över allt, säger Inga Jonzon Eriksson.

Har du hört några klagomål från patienter i Jönköping om att de har fått svåra besked via nätjournalen?

– Det är mest vården som säger så. Patienterna har varit väldigt positiva.  Jag har inte hört någon patient  här i Jönköping berätta om det. Tvärtom har vi haft en enkät ute nu hos patienterna där de tycker att Journaler via nätet är en jättebra funktion och de känner att de förstår vad som står där.

Men du utesluter inte att patienter kan få cancerbesked via nätet i Jönköpings läns landsting även i fortsättningen?

– Jag kan inte svara på exakt hur det ser ut inom just cancervården, men vi gjorde en studie på hur många anteckningar som var osignerade inom landstinget efter 14 dagar och det var endast 2,3-3,4 procent totalt i hela landstinget och studien omfattade 4000 journaler.

– Vi utreder just nu vad som hände under den här tiden när patienten läste sitt cancerbesked på nätet och de inledande testerna visar att inga osignerade anteckningar syns i systemen förrän efter 14 dagar. Men om det var ett fel just den dagen patienten läste så har hon redan sett det och då är skadan redan skedd.  Men jag vill tillägga att när man går in i sin journal får man alltid en varning om att det kan finnas anteckningar som vården inte har hunnit ta med dig. Du kryssar i en ruta om att du har eget ansvar. Går patienten in på fredagen och har ett besök på måndagen tar hon en risk. Det står alltid tydligt att en anteckning är nyare än 14 dagar och den är då markerad med gult. Är man orolig som patient kanske man inte ens ska logga in. Det är ett eget val man gör.

Varför har man den här varningen om ny information om det inte ska gå att läsa det som är osignerat?

– Det är för att informera om att vården kanske inte har hunnt prata med dig om det som står i journalen. Journal på nätet ska inte ersätta informationen till patienten – den ska vara ett komplement och en möjlighet för den som vill.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera