Nyhetsarkiv

Påstådd mutresa var prövarmöte

Syftet med den kliniska prövningen är att få fram ett nytt behandlingskoncept för magsårsmedicinen Nexium.Studien som godkänts i vanlig ordning av verksamhetschefer och sjukhusjurister inleddes år 2002 i Sverige och pågår för närvarande på 23 olika håll i landet med tonvikt på södra och mellersta Sverige.

Prövarmötet i Prag ägde rum den 26 september 2004 och lades i anslutning till ”United European Gastroenterology Week” som är den största årliga kongressen inom området för magtarmkanalens sjukdomar.

Ingenting av detta visste statsåklagaren Nils-Erik Schultz vid riksenheten mot korruption när han beslutade att inleda en förundersökning där brottsmisstankarna är muta och bestickning.

– Det jag har är en anmälan av en privatperson. Vad jag hört var det inte mycket till arrangemang i Prag. Det var mest nöjen. Enligt anmälaren har Pragresan i stort sett inte bestått av någonting som kan vara av någon glädje i deltagarnas yrkesutövning.

Men du har inte själv sett programmet?

– Nej, nej. Idag har jag skickat iväg en skrivelse till Astra Zeneca där jag begär in skriftlig dokumentation på vilka som var med, hur programmet såg ut, med mera. Jag är helt enkelt tvungen att inleda en förundersökning, annars får jag inte begära in uppgifter från bolaget. Det är en teknisk fråga.
Rubriceringen är att ”det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”. Det är den lägsta graden av misstanke.

Så det är inte så mycket substans i misstankarna?

– Nej, det är ännu så länge i stort sett en anmälan. Nu behöver jag mer underlag.

Vari består mutbrottet enligt anmälaren?

– Att det inte varit mycket till program, utan mest en nöjesresa. Anmälaren hävdar att det fanns en internationell kongress där, men att den inte hade något med detta att göra.

Menar anmälaren att kongressen inte hade med magsjukdomar och magmedicin att göra?

– Ja, just precis. Enligt anmälan hade den inte det.

Så mutbrottet skulle bestå i att själva innehållet i programmet var för tunt.

– Ja, jag ska titta på programinnehållet. Det ska finnas en rimlig proportion mellan program och tiden över för fritidsaktiviteter. Enligt den information jag fått har det inte varit mer än kanske några timmars professionell aktivitet.

Känner du till att det handlar om klinisk forskning?

– Nja, vad jag vet är att Astra har velat göra en studie av en magsårsmedicin och sedan samlat ett antal deltagare vid två tillfällen i Sverige och ett år senare har man åkt ner till Prag.

Enligt Astra så ingår det här i en klinisk forskningsstudie.

– Okey, vi får se.

Det är inget som du känner till?

– Nej.

När kom anmälan in?

– Någon gång i höstas.

Staffan Ternby, informationschef på Astra Zeneca är mycket förvånad över mutanklagelserna som han bara kunnat läsa om i tidningarna:

– Skulle det här betraktas som muta, då undrar jag om det är någon idé att fortsätta att forska i Sverige. Det här har ju varit fråga om ren uppdragsforskning.

Anne-Charlotte Knutsson, också informationschef på Astra Zeneca:

– När vi skriver avtal om kliniska prövningar med landstingen så skriver vi in att det är obligatoriskt att deltagarna är med vid prövarmöten där studierna utvärderas.
Eftersom vi köper sjukvårdens tjänster är det ju inte mer än rimligt att vi betalar. I Prag kombinerade vi prövarmötet med möjlighet till utbildning på mag/tarmkongressen. Det är heller inget konstigt. Det är viktigt för oss att de prövare som utför forskningen åt oss är välutbildade, samtidigt som det är viktigt för sjukvården att läkarkåren utbildas, säger informationschef Anne-Charlotte Knutsson på Astra Zeneca.

– Att resa på kongressresor sponsrade av industrin är ju också tillåtet enligt det nya etikavtalet mellan industrin och sjukvården.

– Några sociala aktiviteter ordnade vi överhuvudtaget inte i Prag. Vi bjöd på två middagar helt enligt regelverket där en måltid får kosta cirka 300 kronor. Den första middagen var efter prövarmötet och den andra efter en kvällssammankomst där deltagarna sammanfattade vad de lärt sig på kongressen så att de skulle kunna ta hem kunskapen.

Researrangemanget till Prag bestämdes under våren 2004.

– Under hösten 2004 kom Läkemedelsindustriföreningen och Landstingsförbundet överens om nya etiska regler från 1 januari 2005, och under hösten skedde en praxisutveckling, så idag hade vi debiterat landstingen för 50 procent av hotellkostnaderna under kongressdagarna, säger Anne-Charlotte Knutsson.

Förutom Pragresan gäller mutanklagelserna också att det skulle förekommit två “nöjesresor”, en till Stockholm och en till Göteborg

Anne-Charlotte Knutsson:

– Vi har aldrig varit i Stockholm, däremot har vi haft två upptaktsmöten i Göteborg. Det första år 2002 då Stars 1-studien inleddes med en utbildningsdag och sedan arrangerade vi ytterligare ett möte 2003 då studien utökades med en ny grupp läkare.

Vid det första mötet 2002 var vi på Göteborgsoperan och vid det andra mötet 2003 gjorde vi en timmes båttur i skärgården och betalade en grillmiddag. Även om det inte var några extravaganser så hade vi inte gjort så idag efter det nya etikavtalet.

Statsåklagaren Nils-Erik Schultz har också inlett en förundersökning av en resa arrangerad av Pfizer till Rom med ett 30-tal personer.
Resan, som ingick i en trestegsutbildning om erektil dysfunktion, har bötfällts av Läkemedelsbranschens egen granskningsnämnd.

Gisela Lindstrand, informationsdirektör på Pfizer:

– Av olika praktiska skäl blev programmet inte riktigt vad det skulle varit i Rom. Det blev ett för litet vetenskapligt innehåll. Det har vi medgivit, men ser man till utbildningen som helhet, två steg i Sverige och ett i Rom så upplever vi att det var en bra utbildning i erektil dysfunktion.

Astra Zeneca och Pfizer får nu två veckor på sig att komma in med uppgifter till statsåklagare Nils-Erik Schultz, som därefter kommer att inleda förhör innan han beslutar om åtal ska väckas. När det gäller mutor och bestickning måste domstolen pröva omständigheterna i varje enskilt fall.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera